GN.683.3.19.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Tytuł GN.683.3.19.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
Data wydania 2020-07-30

Starosta Wysokomazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Wojny - Pogorzel, gm. Szepietowo, oznaczoną jako działka nr 47/1 o pow. 0,0521 ha, zgodnie z decyzją Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.9.2019 Nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącego zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 107726B Wojny Pogorzel - Pułazie Świerże” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Kozłowska

Data wytworzenia: 2020-07-30

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-07-30

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-07-30