GN.683.20.47.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Tytuł GN.683.20.47.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
Data wydania 2020-08-28

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Starosta Wysokomazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1474), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa - Łazy, gm. Szepietowo, oznaczoną jako działka nr 275/2 o pow. 0,0020 ha, 276/2 o pow. 0,0016 ha, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wysokomazowieckiego, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.11.2017 Nr 12/2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącego zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Moczydły, na ode. Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Łazy - Dąbrowa Moczydly wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości oraz wycinką drzew.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Kozłowska

Data wytworzenia: 2020-08-28

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-08-28

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-08-28