BI.6740.3.1.2020 Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego

Tytuł BI.6740.3.1.2020 Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego
Data wydania 2020-08-26

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 t.j.) informuję, iż Starosta Wysokomazowiecki, uwzględniając oświadczenie Inwestora – Wójta Gminy Sokoły – właściwego zarządcy drogi z dnia 19.08.2020 r. w sprawie wycofania złożonego w dniu 15.01.2020 r. wniosku, w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmująca zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej”, wydał decyzję znak: BI.6740.3.1.2020.AJ z dnia 25.08.2020 r. umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Wyszyńska

Data wytworzenia: 2020-08-26

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-08-26

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-08-26