Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6341.10.2021

  2021-05-06 12:20:20

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych tj. likwidację urządzeń melioracji wodnych z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 5/15, obręb Zawrocie Nowiny, gmina Wysokie Mazowieckie.

 • OBWIESZCZENIE BI.6222.2.2021

  2021-05-05 13:50:38

  w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Wysokomazowieckiego nr RA.7645-1/08/09 z dnia 16 marca 2009 r., ze zmianą w pozwoleniu nr RA.7645-1/08 z dnia 30 lipca 2010 r. oraz w pozwoleniach nr RR.6222.1.2013 z dnia 26 września 2013 r., RR.6222.2.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. i RR.6222. 2. 2016 z dnia 25. 11. 2016 r. na prowadzenie instalacji - do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej (obliczonej, jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę dla „Sokołów” S.A. Oddział w Czyżewie, ul. Zarębska 48, 18-220 Czyżew

 • Zgłoszenie stacji elektromagnetycznej BI.6221.2.2021

  2021-04-30 11:49:37

  Zgłoszenie stacji elektromagnetycznej BI.6221.2.2021 dla stacji bazowej WSKI3303.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.6.2021.AJ

  2021-04-27 15:14:15

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka, gmina Czyżew od km 0+820,0 do km 1+231,5 oraz od km 2 +136,5 do KPT”.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.9.2020.MM

  2021-04-27 09:32:57

  Sprostowanie oczywistej omyłki w ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Antonin - Winna Poświętna odc. w km rob. 2+575 - 2+842,60 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Kukawka, budową i rozbiórką tymczasowej kładki dla pieszych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną".

 • Obwieszczenie BI.6740.1.51.2021.AG

  2021-04-23 11:56:52

  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – doziemną instalacją elektryczną nn oraz stacją transformatorową, lokalizowanej na działce o nr ewid. 30/6 położonej w obrębie gruntów miejscowości Szepietowo-Żaki, gmina Szepietowo.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.4.2021.MM

  2021-04-21 14:30:26

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108920B ul. Podlaska - etap 2".

 • Obwieszczenie BI.6740.3.3.2021.AJ

  2021-04-21 08:28:45

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn: „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108920B ul. Podlaska – etap 1”

 • Obwieszczenie BI.6740.3.5.2021.MM

  2021-04-12 13:30:34

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2077B na odc. Plewki - Dąbrowa Moczydły - Dzikowiny".

 • Obwieszczenie o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020 - 2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  2021-04-07 11:13:51

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zmianami) informuję o przyjęciu przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020 - 2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17