Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Architektury

Kierownik - mgr inż. Władysław Biały
Siedziba: pok. 10, 43, 46  budynku starostwa
tel. (86) 275 24 17 wew. 47


Wydział obsługuje mieszkańców powiatu w zakresie:

- wydawania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do środowiska,
- wydawanie zezwolenia na transport, składowanie, przetwarzanie oraz wytwarzanie odpadów,
- zmiany użytkowania użytków leśnych na rolne,
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz ich ochrona,
- legalizacji pozyskanego drewna w lasach prywatnych,
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych,
- wydawania pozwoleń wodno- prawne,
- nadzoru nad działalnością spółek wodnych.

Wzory dokumentów:

- wzór zezwolenia na emisję odpadów
- wzór wniosku o wydanie karty wędkarskiej
- wzór pozwolenia wodno-prawnego 


Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Data modyfikacji: 2017-02-23

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2005-03-01