Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
 


Dane kontaktowe:  Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

Kozarze 63

18- 230 Ciechanowiec

tel.  86 277 90 04

fax. 86 277 90 05

e-mail: dpskozarze@wp.pl

www.dpskozarze.pl

 

Informacje ogólne:  

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacją powiatu wysokomazowieckiego. Posiada 120 miejsc, przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zapewnia mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom zapewnia mieszkańcom opiekę medyczną oraz umożliwia udział w terapii zajęciowej i rehabilitacji. Zapewnia również pomoc lekarzy specjalistów, aktywizację oraz realizację potrzeb religijnych i kulturalnych. Całodobową opiekę zapewnia mieszkańcom wykwalifikowany personel Domu. Mieszkańcy  mają możliwość udziału w nabożeństwach, które odbywają się w kaplicy znajdującej się na terenie placówki. Do dyspozycji mieszkańców są również biblioteka, świetlice, sala do ćwiczeń, co umożliwia przyjemne spędzanie wolnego czasu i rekreację. Mieszkańcy zamieszkują w odnowionych i ładnie urządzonych jedno, dwu, trzy i czteroosobowych pokojach. Celem działalności Domu jest stworzenie mieszkańcom jak najlepszych warunków i atmosfery, aby czuli się tutaj dobrze. Pracownicy Domu podejmują szereg działań, aby uprzyjemnić mieszkańcom pobyt w placówce. Organizowane są święta, wyjazdy do kina, teatru, na wystawy, do ZOO, wycieczki oraz różne festyny i imprezy.

W Domu prowadzone są działania terapeutyczne, które mają na celu podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców. Podstawowym celem terapii zajęciowej jest zwiększania zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dotychczasowych zainteresowań mieszkańców Domu. Personel Domu organizuje czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach rękodzieła, plastycznych, informatycznych, kulinarnych, przyrodniczych, muzykoterapii i biblioterapii z elementami dydaktyki.

Mieszkańcy Domu mają możliwość utrzymania i poprawienia sprawności fizycznej, jak również usprawnienia po przebytych chorobach. Wykwalifikowany personel zapewnia rehabilitację według potrzeb podopiecznych. Do każdego mieszkańca podchodzi w sposób indywidualny – w zależności od wieku, schorzenia i wydolności ogólnej. Ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.  Mieszkańcy mają możliwość korzystania z działań kinezyterapii, obejmującej lecznicze oddziaływania ruchu i środków pomocniczych. Inne formy aktywności ruchowej proponowane mieszkańcom to: spacery krótko i długodystansowe, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Na sali rehabilitacyjnej znajduję się: UGUL z wyposażeniem, elektrostymulator czterokanałowy bieżnia, atlas, poręcze do nauki chodzenia, aparat do drenażu limfatycznego, wioślarz, rowerek magnetyczny, masażer oraz łóżko do masażu.  

Na uwagę zasługuje położenie placówki w pobliżu rzeki Nurzec, w sąsiedztwie łąk i lasów. Rozległe tereny zielone oraz ładnie zagospodarowane otoczenie Domu sprzyjają spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu, a wybudowane urządzenia małej architektury czynią to miejsce bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców.

W przyległym do obiekty lesie znajdują się ładnie wyposażone domki wypoczynkowe, z których korzystać mogą goście oraz mieszkańcy innych domów pomocy społecznej.

 

Zasady kierowania i odpłatności:

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenie wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, bądź z urzędu. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

  1. wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się,
  3. opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
  4. decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury.
  5. wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej lub umowa partycypowania w tej opłacie
  6. zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

Obowiązani do wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej są
w kolejności:

  1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70 % swego dochodu,
  2. rodzina, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300 %, kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub dobrowolnie deklaruję opłatę,
  3. gmina kierująca osobę do Domu.
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-06-04

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2005-03-03

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2019-05-20

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2005-03-03