Załączniki do treści

 • uchwała nr III-19-2011 (DOC, 53,5 KB)

  z dnia 14 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest p

 • uchwała nr III-21-2011 (DOC, 614 KB)

  14 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011

 • uchwała nr IV-30-2011 (DOC, 224 KB)

  z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • uchwała nr V-36-2011 (DOC, 58,5 KB)

  z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowie

 • uchwała nr V-38-2011 (DOC, 40,5 KB)

  z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała nr V-39-2011 (DOC, 303 KB)

  z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok

 • uchwała nr VI-41-2011 (DOC, 43 KB)

  z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 • uchwała nr VI-43-2011 (DOC, 185,5 KB)

  z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok

 • uchwała nr VII-45-2011 (DOC, 40 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kozarzach

 • uchwała nr VII-47-2011 (DOC, 269 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • uchwała nr VIII-58-2011 (DOC, 155 KB)

  3 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok

 • uchwała nr IX-60-2011 (DOC, 252 KB)

  z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok

 • uchwała nr X-62-2011 (DOC, 52,5 KB)

  z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr X-67-2011 (DOC, 1,03 MB)

  z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • uchwała nr X-72-2011 (DOC, 746 KB)

  z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012

 • uchwała nr X-73-2011 (DOC, 52 KB)

  z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie regulaminu korzystania z lodowiska "Biały Orlik" zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr XI-77-2012.doc (DOC, 632 KB)

  z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwała nr XII-82-2012.doc (DOC, 738 KB)

  z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwała Nr XIII-90-2012.doc (DOC, 56 KB)

  z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała Nr XIII-93-2012.doc (DOC, 369 KB)

  z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala Nr XIV-101-2012.doc (DOC, 610,5 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala Nr XIV-98-2012 .doc (DOC, 65,5 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • uchwala Nr XIV-99-2012.doc (DOC, 52,5 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placó wkach oświatowych, dla których organem prowadząc

 • uchwala Nr XIV-102-2012.doc (DOC, 41 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XV-106-2012.doc (DOC, 1,02 MB)

  z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • Uchwała Nr XV-104-2012.doc (DOC, 41,5 KB)

  z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała Nr XVI-107-2012.doc (DOC, 48,5 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego

 • uchwała Nr XVI-120-2012.doc (DOC, 418 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwała Nr XVIII-125-2012.doc (DOC, 585 KB)

  z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Wysokomazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • uchwała Nr XVIII-132-2012.doc (DOC, 1,06 MB)

  z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • Uchwała Nr XIX-135-2012 .doc (DOC, 84,5 KB)

  z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XIX-137-2012.doc (DOC, 504 KB)

  z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwała nr XX-138-2012.doc (DOC, 719,5 KB)

  z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwała nr XX-140-2012.doc (DOC, 857 KB)

  z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013

 • uchwała nr XX-143-2012.doc (DOC, 40 KB)

  z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

 • uchwała nr XX-144-2012.doc (DOC, 47,5 KB)

  z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wysokomazowieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoś

 • uchwała Nr XXI-150-2013.doc (DOC, 529,5 KB)

  z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • uchwała Nr XXII-157-2013.doc (DOC, 82 KB)

  z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr XXIII-165-2013.doc (DOC, 54,5 KB)

  z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr XXIII-167-2013.doc (DOC, 80 KB)

  z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz stanowiących własność powiatowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną

 • uchwała nr XXIII-168-2013.doc (DOC, 58,5 KB)

  z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XXIII-173-2013.doc (DOC, 1,44 MB)

  z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • uchwała nr XXV-178-2013.doc (DOC, 892,5 KB)

  z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XXV-180-2013.doc (DOC, 69 KB)

  z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • uchwała nr XXV-181-2013.doc (DOC, 853 KB)

  z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • uchwała nr XXVII-200-2013.doc (DOC, 1,25 MB)

  z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • uchwała Nr XXVIII-210-2013.doc (DOC, 2,33 MB)

  z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • uchwała Nr XXIX-212-2013.doc (DOC, 1,21 MB)

  z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

 • uchwała Nr XXIX-214-2013.doc (DOC, 911 KB)

  z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014

 • Uchwała Nr XXXII-222-2014.doc (DOC, 42 KB)

  z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem i zmiany jego aktu założycielskiego

 • Uchwała Nr XXXII-223-2014.doc (DOC, 68 KB)

  z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II w Wysokiem Mazowieckiem wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XXXII-224-2014.doc (DOC, 39 KB)

  z dnia 19 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XXXII-226-2014.doc (DOC, 883 KB)

  z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

 • uchwała Nr XXXIII-238-2014.doc (DOC, 46,5 KB)

  z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała Nr XXXIII-242-2014.doc (DOC, 43,5 KB)

  z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • uchwała Nr XXXIII-243-2014.doc (DOC, 148,5 KB)

  z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała Nr XXXIII-247-2014.doc (DOC, 991,5 KB)

  z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

 • Uchwała Nr XXXV-250-2014.doc (DOC, 49,5 KB)

  z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie podziału powiatu wysokomazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • Uchwała Nr XXXV-251-2014.doc (DOC, 1,19 MB)

  z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

 • Uchwała Nr XXXVI-254-2014.doc (DOC, 107,5 KB)

  z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XXXVI-255-2014.doc (DOC, 42,5 KB)

  z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr XXXVI-256-2014.doc (DOC, 842,5 KB)

  z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

 • uchwała Nr XXXVIII-280-2014 (DOCX, 125,43 KB)

  z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

 • uchwała Nr II-15-2014 (DOCX, 192,63 KB)

  z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

 • uchwała Nr II-15-2014 (DOCX, 192,63 KB)

  z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

 • Uchwała Nr III-16-2015 (DOCX, 2,07 MB)

  z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr III-17-2015 (DOCX, 1,52 MB)

  z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr III-23-2015 (DOCX, 105,29 KB)

  z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr IV-27-2015 (DOCX, 25,4 KB)

  z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr IV-28-2015 (DOCX, 470,42 KB)

  z dnia 19 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr IV-33-2015 (DOCX, 83,3 KB)

  z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr V-37-2015 (DOCX, 85,04 KB)

  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr IV-33-2015 (DOCX, 83,3 KB)

  z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr V-37-2015 (DOCX, 85,04 KB)

  z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr VI-48-2015 (DOCX, 22,14 KB)

  z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr VI-51-2015 (DOCX, 43,73 KB)

  z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr VI-54-2015 (DOCX, 74,98 KB)

  z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr VII-58-2015 (DOCX, 101,17 KB)

  z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr VIII-66-2015 (DOCX, 91,85 KB)

  z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr IX-69-2015 (DOCX, 22,55 KB)

  z dnia 26 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr IX-72-2015 (DOCX, 119,34 KB)

  z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr IX-69-2015 (DOCX, 22,55 KB)

  z dnia 26 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr X-83-2015 (DOCX, 28,64 KB)

  z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • Uchwała Nr X-84-2015 (DOCX, 26,55 KB)

  z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr X-86-2015 (DOCX, 84 KB)

  z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr XI-90-2015 (DOCX, 22,52 KB)

  z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XI-91-2015 (DOCX, 177,11 KB)

  z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • Uchwała Nr XI-95-2015 (DOCX, 84,81 KB)

  z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

 • Uchwała Nr XII_97_2016 (DOC, 40,5 KB)

  z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Nr 2104B i 2107B

 • Uchwała Nr XII_109_2016 (DOC, 740,5 KB)

  z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • Uchwała Nr XIII_118_2016 (DOC, 489 KB)

  z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • Uchwała Nr XIV-130-2016 (DOCX, 76,16 KB)

  z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • Uchwała Nr XV-134-2016.docx (DOCX, 21,96 KB)

  UCHWAŁA NR XV/134/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XV-136-2016.docx (DOCX, 54,87 KB)

  UCHWAŁA NR XV/136/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • Uchwała Nr XVI-139-2016.docx (DOCX, 26,95 KB)

  z dnia 30 sierpnia 2016 r. sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XVI-140-2016.docx (DOCX, 22,72 KB)

  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr XVI-142-2016.docx (DOCX, 81,23 KB)

  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • Uchwała Nr XVII-158-2016.docx (DOCX, 1,52 MB)

  z dnia 4 września 2016 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XVIII-161-2016.docx (DOCX, 25,03 KB)

  z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XVIII-163-2016.docx (DOCX, 63,86 KB)

  z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • Uchwała Nr XX-168-2016.pdf (PDF, 431,15 KB)

  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XX-180-2016.pdf (PDF, 17,64 MB)

  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

 • Uchwała Nr XX-182-2016.pdf (PDF, 6,65 MB)

  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • Uchwała Nr XXI-186-2017.pdf (PDF, 777,89 KB)

  z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXI-188-2017.pdf (PDF, 4,99 MB)

  z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • Uchwała Nr XXII-192-2017.pdf (PDF, 522,89 KB)

  z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXII-198-2017.pdf (PDF, 9,02 MB)

  z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • Uchwała Nr XXIII-208-2017.pdf (PDF, 1,85 MB)

  z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, wprowadzonym ustawą – Prawo oświatowe

 • Uchwała Nr XXIII-210-2017.pdf (PDF, 8,15 MB)

  z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • Uchwała Nr XXIV-214-2017.pdf (PDF, 4,36 MB)

  z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XXIV-216-2017.pdf (PDF, 7,24 MB)

  z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • Uchwała Nr XXIX-258-2018.pdf (PDF, 282,73 KB)

  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • Uchwała Nr XXIX-259-2018.pdf (PDF, 758,75 KB)

  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXIX-260-2018.pdf (PDF, 3,2 MB)

  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwała Nr XXV-219-2017.pdf (PDF, 9,27 MB)

  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • Uchwała Nr XXVI-237-2017.pdf (PDF, 8,23 MB)

  z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • Uchwała Nr XXVIII-248-2017.pdf (PDF, 883,85 KB)

  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • Uchwała Nr XXVIII-254-2017.pdf (PDF, 19,14 MB)

  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

 • Uchwała Nr XXVIII-257-2017.pdf (PDF, 10,31 MB)

  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • Uchwała Nr XXXI-275-2018.pdf (PDF, 333,44 KB)

  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 maja 2012 roku

 • Uchwała Nr XXXI-276-2018.pdf (PDF, 667,69 KB)

  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXXI-277-2018.pdf (PDF, 690,24 KB)

  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXXI-280-2018.pdf (PDF, 10,92 MB)

  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwała Nr XXXII-284-2018.pdf (PDF, 8,66 MB)

  z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwała Nr XXXIII-288-2018.pdf (PDF, 1,44 MB)

  z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XXXIII-289-2018.pdf (PDF, 8,31 MB)

  z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwała Nr XXXV-298-2018.pdf (PDF, 5,4 MB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

 • Uchwała Nr XXXV-299-2018.pdf (PDF, 13,32 MB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XXXV-300-2018.pdf (PDF, 1,75 MB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 • Uchwała Nr XXXV-301-2018.pdf (PDF, 390,14 KB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXXV-302-2018.pdf (PDF, 11,49 MB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Brulińska Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2011-01-21

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2011-01-21