Zbiór aktów prawa miejscowego VI kadencji

Załączniki do treści

 • Uchwała Nr II-11-2018.pdf (PDF, 771,48 KB)

  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr III-19-2018.pdf (PDF, 5,17 MB)

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

 • Uchwała Nr III-20-2018.pdf (PDF, 13,21 MB)

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr III-21-2018.pdf (PDF, 1,76 MB)

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 • Uchwała Nr IV-33-2019.pdf (PDF, 344,12 KB)

  z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • Uchwała Nr IV-34-2019.pdf (PDF, 715,7 KB)

  z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulińska

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2019-02-14

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2018-11-21