Załączniki do treści

 • uchwala Nr XIV-102-2012.doc (DOC, 41 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwala Nr XIV-98-2012 .doc (DOC, 65,5 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • uchwala Nr XIV-99-2012.doc (DOC, 52,5 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placó wkach oświatowych, dla których organem prowadząc

 • uchwała Nr II-11-10 (DOC, 219 KB)

  z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010rok

 • uchwała Nr II-13-10 (DOC, 41,5 KB)

  z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

 • uchwała Nr III-19-2011 (DOC, 53,5 KB)

  z dnia 14 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest p

 • uchwała Nr V-36-2011 (DOC, 58,5 KB)

  z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowie

 • uchwała Nr V-38-2011 (DOC, 40,5 KB)

  z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała Nr VI-41-2011 (DOC, 43 KB)

  z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 • uchwała Nr VII-45-2011 (DOC, 40 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kozarzach

 • uchwała Nr X-62-2011 (DOC, 52,5 KB)

  z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała Nr X-73-2011 (DOC, 52 KB)

  z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie regulaminu korzystania z lodowiska "Biały Orlik" zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała Nr XIII-90-2012.doc (DOC, 56 KB)

  z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XIX-135-2012 .doc (DOC, 84,5 KB)

  z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XV-104-2012.doc (DOC, 41,5 KB)

  z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała Nr XVI-107-2012.doc (DOC, 48,5 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XVIII-125-2012.doc (DOC, 585 KB)

  z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Wysokomazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • uchwała nr XXV-178-2013.doc (DOC, 892,5 KB)

  z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XXV-180-2013.doc (DOC, 69 KB)

  z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Brulińska Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulińska

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2011-01-18

Data modyfikacji: 2013-09-03

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2011-01-18