Załączniki do treści

 • uchwała nr I-2-2006 (DOC, 37 KB)

  z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wysokomazowieckiego

 • uchwała nr IV-26-2007 (DOC, 82 KB)

  z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • uchwała nr IV-29-2007 (DOC, 36,5 KB)

  z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała nr IX-58-2007 (DOC, 36,5 KB)

  z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wysokomazowieckiego

 • uchwała nr VIII-72-2004 (DOC, 48,5 KB)

  z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, placówek niepublicznych oraz internatów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wysokomazowieckiego

 • uchwała nr VIII-73-2004 (DOC, 41 KB)

  z dnia 26 lutego 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóry

 • uchwała nr VIII-74-2004 (DOC, 36 KB)

  z dnia 26 lutego 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Starosty Wysokomazowieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych, dla których organem prowadzącym jest powiat wysokomazowiecki

 • uchwała nr X- 91-2004 (DOC, 39 KB)

  z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała nr X- 93-2004 (DOC, 45 KB)

  z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • uchwała nr XI-103-2004 (DOC, 45 KB)

  z dnia 29 czerwca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt

 • uchwała nr XI-108-2004 (DOC, 58,5 KB)

  z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 • uchwała nr XI-77-2008 (DOC, 79 KB)

  z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XI-80-2008 (DOC, 50,5 KB)

  z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i określenia wysokości opłat za posiłki

 • uchwała nr XII-112-2004 (DOC, 114,5 KB)

  z dnia 24 września 2004 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

 • uchwała nr XII-113-2004 (DOC, 107 KB)

  z dnia 24 września 2004 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

 • uchwała nr XIII-116-2004 (DOC, 60 KB)

  z dnia 4 października 2004 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

 • uchwała nr XIII-117-2004 (DOC, 44,5 KB)

  z dnia 4 października 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

 • uchwała nr XIII-119-2004 (DOC, 1,44 MB)

  z dnia 4 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego.

 • uchwała nr XIV-99-2008 (DOC, 42 KB)

  z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XIX-174-2005 (DOC, 45,5 KB)

  z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XIX-175-2005 (DOC, 38 KB)

  z dnia 29 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, placówek niepublicznych oraz internatów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XV-100-2008 (DOC, 41,5 KB)

  z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr XV-101-2008 (DOC, 40,5 KB)

  z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr XV-103-2008 (DOC, 60,5 KB)

  z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placó wkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wysokomazowiecki

 • uchwała nr XVI-139-2005 (DOC, 57,5 KB)

  z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej

 • uchwała nr XVI-142-2005 (DOC, 79,5 KB)

  z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • uchwała nr XVIII-154-2005 (DOC, 36,5 KB)

  z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały

 • uchwała nr XX-133-2009 (DOC, 85 KB)

  z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • uchwała nr XX-184-2005 (DOC, 118,5 KB)

  z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

 • uchwała nr XX-185-2005 (DOC, 128,5 KB)

  z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • uchwała nr XXI-145-2009 (DOC, 37 KB)

  z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XXIV-152-2009 (DOC, 43,5 KB)

  z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • uchwała nr XXIV-154-2009 (DOC, 59 KB)

  z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wysokomazowieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • uchwała nr XXIV-213-2006 (DOC, 85,5 KB)

  z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • uchwała nr XXIV-224-10 (DOC, 257,5 KB)

  z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

 • uchwała nr XXIX-196-2010 (DOC, 42,5 KB)

  z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr XXIX-198-2010 (DOC, 66,5 KB)

  z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • uchwała nr XXIX-199-2010 (DOC, 85,5 KB)

  z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

 • uchwała nr XXV-160-2009 (DOC, 46 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Po

 • uchwała nr XXV-228-2006 (DOC, 52 KB)

  z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • uchwała nr XXVI-229-2006 (DOC, 54,5 KB)

  z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr XXVI-230-2006 (DOC, 47 KB)

  z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

 • uchwała nr XXVI-231-2006 (DOC, 54 KB)

  z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr XXVI-232-2006 (DOC, 54 KB)

  z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwała nr XXVI-235-2006 (DOC, 37 KB)

  z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XXVIII-250-2006 (DOC, 1,27 MB)

  z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • uchwała nr XXVIII-251-2006 (DOC, 899 KB)

  z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

 • uchwała nr XXXII-212-2010 (DOC, 41 KB)

  z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakazu uzywania jednostek pływająych o napedzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XXXII-213-2010 (DOC, 140,5 KB)

  z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwała nr XXXII-214-2010 (DOC, 276,5 KB)

  z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

 • uchwała nr XXXIII-217-2010 (DOC, 69 KB)

  z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

 • uchwała nr XXXIV-221-10 (DOC, 48,5 KB)

  z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji spolecznych rocznych programów wspólpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pozytku publiczne

 • uchwała nr XXXIV-222-10 (DOC, 56,5 KB)

  z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie okreslenia szczególowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz

 • uchwała nr XXXV-231-10 (DOC, 68 KB)

  z dnia 29 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmian w budzecie powiatu na 2010 rok

 • uchwała nr XXXVI-237-10 (DOC, 49 KB)

  z dnia 29 października 2010 roku w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolon

 • uchwała nr XXXVI-239-10 (DOC, 370 KB)

  z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

 • uchwała nr XXXVII-243-10 (DOC, 108 KB)

  z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Brulińska - Starostwo Powiatowe

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulińska

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2007-02-27

Data modyfikacji: 2011-01-25

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2007-02-27