Przetargi Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

31.12.2020 r. 

BI.272.7.2020- "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem".
W dniu 13.01.2021 r. dodano: Informację z otwarcia ofert. 
W dniu 02.02.2021 r. dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

31.12.2020 r. 

BI.272.6.2020- "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu" 
W dniu 11.01.2021 r. dodano: Pytania i odpowiedzi.
W dniu 18.01.2021 r. dodano: Wyjaśnienia, zmianę SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
W dniu 26.01.2021 r. dodano: Pytania i odpowiedzi.
W dniu 04.02.2021 r. dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

22.12.2020 r. 

BI.272.5.2020 - "Roboty konserwacyjno- remontowe budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na malowaniu elewacji i obróbek blacharskich" 
W dniu 30.12.2020 r. dodano: Pytania i odpowiedzi.
W dniu 04.01.2021 r. dodano: Pytania i odpowiedzi.
W dniu 07.01.2021 r. dodano: Pytania i odpowiedzi.
W dniu 11.01.2021 r. dodano: Informację z otwarcia ofert.
W dniu 21.01.2021 r. dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10.12.2020 r. 

BI.272.4.2020 - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.  
W dniu 18.12.2020 r. dodano: Wyjaśnienia, zmianę SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
W dniu 28.12.2020 r. dodano: Informację z otwarcia ofert.
W dniu 12.01.2021 r. dodanio: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27.11.2020 r.
BI.272.3.2020 – Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym
W dniu 09.12.2020 r. dodano: Informację z otwarcia ofert.
W dniu 18.12.2020 r. dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

25.09.2020 r.
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2020 - 2022

07.08.2020 r.

OR.2600.47.2020 dostawa maseczek, płynów do dezynfekcji oraz rękawiczek w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Dnia 14 sieprnia 2020 r. dodano: Wyjaśnienia oraz nowy wzór formularza wyceny do oszacowania wartości zamówienia
Dnia 21 sierpnia 2020 r. dodano: Protokół wyboru oferty

OR.2600.46.2020 dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Dnia 14 sierpnia 2020 r. dodano: Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
Dnia 21 sierpnia 2020 r. dodano: Protokół wyboru oferty

29.06.2020 r.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

22.06.2020 r.

RR.604.14.2020 - wykonanie dokumentacji pod nazwą „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020-2028”

01.04.2020 r.

OR.2600.21.2020 Zakup i dostawa laptopów

27.01.2020 r.

BI.272.1.2020 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, w latach 2020 – 2022

21.10.2019 r.

BI.272.12.2019 Dostawa wyposażenia bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
Dnia 25 października 2019 r. dodano: Wyjaśnienia SIWZ oraz Wyjasnienia nr 2 SIWZ.
Dnia 28 października 2019 r. dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach oraz Wyjasnienia i zmiany SIWZ.
Dnia 4 listopada 2019 r. dodano: informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie grupy kapitałowej.
Dnia 7 listopada 2019 r. dodano: informacja o wyborze oferty Części 2.
Dnia 3 grudnia 2019 r. dodano: informacja o wyborze oferty Część 1 - strona.

15.10.2019 r.

BI.272.10.2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 16 października 2019 r. dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP oraz Zmiany SIWZ
Dnia 21 października 2019 r. dodano: siwz z uwzględnieniem zmian z 16.10 i 21.10, Zał nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia ze zmianą z 21.10.2019 oraz 21.10.2019 Wyjasnienia i zmiana SIWZ.
Dnia 25 października 2019 r. dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP, zm. Zał nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia ze zmianą z 21 i 25.10.2019, zm. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty ze zm. z 25.10., siwz z uwzględnieniem zmian z 16, 21 i 25.10 oraz Wyjasnienia i zmiana SIWZ.
Dnia 31 października 2019 r. dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienia i zmiana SIWZ.
Dnia 5 listopada 2019 r. dodano: informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie grupy kapitałowej.
Dnia 27 listopada 2019 r. dodano: informacja o wyborze oferty.
Dnia 29 listopada 2019 r. dodano: sprostowanie informacji z dnia 27.11. o wyborze oferty.

14.10.2019 r.

BI.272.11.2019 Dostawa sprzętu dydaktycznego i laboratoryjnego oraz wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
Dnia 25 października 2019 r. dodano: Informacja z otwarcia ofert BI.272.11.2019 oraz Oświadczenie grupa kapitalowa - dyd i lab ZSZ.
Dnia 8 listopada 2019 r. dodano:  informacja o wyborze oferty i unieważnieniu.

Dnia 4 grudnia 2019 r. dodano: informacja o unieważnieniu decyzji w cz. 6

Dnia 10 grudnia 2019 r. dodano: informacja o unieważnieniu decyzji w cz. 2

10.10.2019 r.

BI.272.9.2019 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 18 października 2019 r. dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmiany SIWZ oraz zmieniono Zał. nr 1 SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem zmian z 18.10.2019r. oraz Zał. nr 2 SIWZ - Formularz oferty z uwzględnieniem zmian z 18.10.2019r.
Dnia 21 października 2019 r. dodano: SIWZ ze zmianami z 18.10. i 21.10.2019 oraz Wyjasnienia i zmiana SIWZ.
Dnia 23 października 2019 r. dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zał. nr 2 SIWZ - Formularz oferty z uwzględnieniem zmian z 18 i 23.10.2019, SIWZ ze zmianami z 18.10. ,21.10. i 23.10.2019 oraz Wyjasnienia i zmiana SIWZ.
Dnia 25 października 2019 r. dodano: Wyjasnienia i zmiana SIWZ.
Dnia 31 października 2019 r. dodano: Informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie grupa kapitałowa.
Dnia 07 listopada 2019 r. dodano: informację o wyborze oferty cz. 4.
Dnia 27 listopada 2019 r. dodano: informacja o wyborze oferty w cz. 1.

09.10.2019 r.

BI.272.8.2019 Dostawa mebli i tablic szkolnych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 18 października 2019 r. dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiany SIWZ.
Dnia 25 października 2019 r. dodano: Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie grupa kapit. - meble.
Dnia 13 listopada 2019 r. dodano: informację o wyborze oferty.

05.09.2019 r.

BI.272.7.2019 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 11 września 2019 r. dodano: Wyjaśnienia
Dnia 27 września 2019 r. dodano: BIP - informacja o wyborze oferty

19.07.2019 r.

BI.272.6.2019 Dostawa sprzętu dydaktycznego i laboratoryjnego oraz wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
Dnia 26 lipca 2019 r. dodano: Wyjaśnienia SIWZ
Dnia 29 lipca 2019 r. dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmiana SIWZ z 29.07.2019 r.
Dnia 2 sierpnia 2019 r. dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.
Dnia 13 sierpnia 2019 r. dodano: Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie grupa kapitałowa.
Dnia 14 sierpnia 2019 r. dodano: Poprawiona informacja z otwarcia ofert.
Dnia 4 października 2019 r. dodano: Informacja o unieważnieniu.

24.06.2019 r.

BI.272.5.2019 Dostawa mebli i tablic szkolnych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 1 lipca 2019 r. dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienia i zmiany SIWZ.
Dnia 8 lipca 2019 r. dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienia i zmiany SIWZ oraz Zał nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach 1.7. i 8.7.2019 r.
Dnia 18 lipca 2019 r. dodano: Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie - grupa kapitałowa
Dnia 25 lipca 2019 r. dodano: informacja o wyborze oferty Części 2
Dnia 6 sierpnia 2019 r. dodano: cz 2 informacja o unieważnieniu decyzji z dnia 25072019 o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dnia 6 sierpnia 2019 r. dodano: cz 2 informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej
Dnia 18 września 2019 r. dodano: informacja o unieważnieniu Części 1

____________

10.06.2019 r

BI.272.4.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą oraz zestawem symulatorów dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 19 czerwca 2019 r. dodano: Informacja z czynności otwarcia ofert oraz Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Dnia 16 października 2019 r. dodano: Informacja o wyborze oferty

____________

06.06.2019 r.

BI.272.3.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 19 czerwca 2019 r. dodano: Informacja z czynności otwarcia ofert oraz Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Dnia 6 sierpnia 2019 r. dodano: Informacja o unieważnieniu postępowania

____________

20.05.2019 r.

BI.272.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 29 maja 2019 r. dodano: Odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z informacją o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Dnia 5 czerwca 2019 r. dodano: Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 5.6.2019 r., zmianę Zał nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach z 29.5.2019 i 5.6.2019, Zał. nr 2 SIWZ - Formularz oferty po zmianach oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Dnia 10 czerwca 2019 r. dodano: Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.

Dnia 11 czerwca 2019 r. dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zał. nr 2 SIWZ - Formularz oferty po zmianach z 5.6. i 11.6.2019 r. oraz Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.

Dnia 12 czerwca 2019 r. dodano: Wyjaśnienia i zmiany SIWZ oraz zmieniono: Zał. nr 2 SIWZ - Aktualny formularz oferty po zmianach z 5.6. i 11.6. i 12.6.2019 r.

Dnia 19 czerwca 2019 r. dodano: Informacja z czynności otwarcia ofert oraz Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Dnia 15 lipca 2019 r. dodano: Informacja o wyborze oferty Części 2, 3 i unieważnieniu - cz.4

Dnia 9 września 2019 r. dodano: Unieważnienie postępowania

____________

29.04.2019 r.

BI.272.1.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 30 kwietnia 2019 r. dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Informację o zmianie Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dnia 10 maja 2019 r. dodano: Wyjaśnienia i zmiany SIWZ, Aktualny Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pozmianach oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Dnia 14 maja 2019 r. dodano: Wyjaśnienia SIWZ.

Dnia 17 maja 2019 r. dodano: ZMIANA OGŁOSZENIA, Aktualny Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pozmianach, Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.

Dnia 29 maja 2019 r. dodano: Informacja z otwarcia ofert.

Dnia 06 czerwca 2019 r. dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.

Dnia 21 czerwca 2019 r. dodano: informacja o wyborze oferty Części 1 3 i 4

Dnia 9 lipca 2019 r.  dodano: informacja o unieważnieniu cz. 1 postępowania

____________

11.12.2018 r.

BI.272.3.2018 - Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000 zł

Dnia 18.12.2018 r. do w/w przetargu dołączone zostały wyjaśnienia. 

Dnia 24.12.2018 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

____________

05.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. doziemną instalacją gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Dnia 24.10.2018 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

____________

05.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej stacji transformatorowej na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego - Warsztat pojazdów i maszyn rolniczych.

Dnia 24.10.2018 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

____________

10.09.2018 r.

BI.272.2.2018 - Przetarg nieograniczony: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. doziemną instalacją gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną

Dnia 10.10.2018 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

____________

07.09.2018 r.

BI.272.1.2018 - Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej stacji transformatorowej na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego „Warsztat pojazdów i maszyn rolniczych”

____________

03.11.2017r.

BI.272.12.2017.-Przetarg nieograniczony- Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Wysokomazowieckiego w mysl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 

Dnia 15.11.2017 r. do w/w przetagu dołączone zostało zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

31.10.2017r.

BI.272.11.2017- Przetarg nieograniczony - Budowa komplesku boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawdoowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

Dnia 16.11.2017 r. do w/w przetargu dołączona została informacja z otwarcia ofert.

Dnia 24.11.2017 r. do w/w przetargu dołączone zostało zawiadomienie o wyborze najokorzystniejszej oferty.

20.10.2017 r.

BI.272.10.2017- Przetarg nieograniczony- Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Wysokomazowieckiego w mysl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Dnia 27.10.2017 roku do w/w przetargu dołączone zostało zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.  

05.10.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

03.08.2017 r.

BI.272.8.2017- Przetarg nieograniczony na " Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu".

Dnia 22.08.2017 r. do w/w przetargu dołączone zostało zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.

25.07.2017 r. 

BI.272.7.2017 - Przetarg nieograniczony na "Remont zabytkowego budynku dawnego szpitala Sióstr Miłosierdzia w Ciechanowcu".

Dnia 11.08.2017 roku do w/w przetargu dołączone zostało zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części II, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część I.  

19.07.2017 r.

BI.272.6.2017 - Przetarg nieograniczony na "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu".

Dnia 03.08.2017 roku do w/w przetargu dołączone zostało zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.  

10.07.2017 r.

BI.272.5.2017- Przetarg nieograniczony na "Remont zabytkowego budynku dawnego szpitala Sióstr Miłosierdzia w Ciechanowcu".

Dnia 24 lipca 2017 r. dodano Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

03.07.2017 r.

BI.272.4.2017- Przetarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krzyżewie".

Dnia 25 lipca 2017 r. dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

21.04.2017 r.

RR.272.1.2017 - Przetarg nieograniczony- "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego". 

Dnia 26.04.2017 r. do w/w przetargu dołączono wyjasnienia treści SIWZ.

18.04.2017 r.

BI.272.2.2017- Przetarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krzyżewie"  

Dnia 23 maja 2017 r. do w/w przetargu dołączono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27.01.2017 r.

BI.272.1.2017- przetarg nieograniczony na Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

 

21.10.2016r.

BI.272.2.2016 - Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz wskazanych przez Zamawiającego budynków jednostek podległych powiatowi.

Dnia 2.11.2016 r. dołączono informację z otwarcia ofert.

Dnia 16.11.2016 r. dołączono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

22.09.2016r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Dnia 23.11.2016 r. dołączono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15.07.2016r.

Zapytanie ofertowe „ Usługa organizacji i prowadzenia ogródka piwnego wraz z gastronomią w czasie trwania imprezy 150 lat z Powiatem Wysokomazowieckim, która odbędzie się 4 września 2016 roku w Wysokiem Mazowieckiem”

Dnia 09.08.2016r. do w/w zapytania ofertowego dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

08.07.2016r.

Zapytanie ofertowe „Kompleksowa ochrona uczestników i mienia podczas imprezy masowej 150 lat z Powiatem Wysokomazowieckim, która odbędzie się 4 września 2016 roku w Wysokiem Mazowieckiem”

08.07.2016r.

OR.0531.4.2016-Zapytanie ofertowe „Zorganizowanie strefy rozrywki dla dzieci podczas imprezy 150 lat z Powiatem Wysokomazowieckim, która odbędzie się 4 września 2016 roku w Wysokiem Mazowieckiem”

08.07.2016r.

OR.0531.3.2016 Zapytanie ofertowe „ Usługa organizacji i prowadzenia ogródka piwnego wraz z gastronomią w czasie trwania imprezy 150 lat z Powiatem Wysokomazowieckim, która odbędzie się 4 września 2016 roku w Wysokiem Mazowieckiem”

2016

11.09.2015r.

FN.272.1.2015- Zaproszenie do skladania ofert na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Dnia 31.12.2015 r. do w/w zaproszenia dołączone zostało zawiadomienie o wyborze oferty. 

19.08.2015 r.

Ogłoszenie przatrgu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego.

15.07.2015 r.

Budowa przepompowni ścieków wraz z jej ogrodzeniem oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej - tłocznej

Dnia 31.07.2015 r. dołączono informację z otwarcia ofert. 

Dnia 06.08.2015 r dołączono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

01.06.2015

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych.

04.05.2015r.

OR.0531.1.2015- Zapytanie ofertowe " Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej Dzień z Powiatem Wysokomazowieckiem" w Wysokiem Mazowieckiem 28 czerwca 2015 roku.  

Dnia 05.06.2015 r. do w/w zapytania ofertowego dołączono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14.04.2015r.

RR.042.2.2013- INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- DOSTAWA WYSPOSAZENIA DLA OSRODKA REHABILITACYJNEGO W KRZYŻEWIE.

Dnia 05.05.2015r. dołączono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.  

13.04.2015r.

OR.0531.4.2015- Zapytanie ofertowe "Kompleksowa ochrona imprezy masowej artystyczno- rozrywkowej Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim w Wysokiem Mazowieckiem 28 czerwca 2015 roku.

Dnia 04.05.215 roku do w/w zapytania ofertowego dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13.04.2015r.

OR.0531.3.2015- Zapytanie ofertowe "Zorganizowanie strefy rozrywki dla dzieci podczas imprezy plenerowej Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim w Wysokiem Mazowieckiem 28 czerwca 2015 roku.

Dnia 04.05.2015r. do w/w zapytania ofertowego dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13.04.2015r.

OR.0531.2.2015- Zapytanie ofertowe "Usługa organizacji i prowadzenia ogródka piwnego wraz z gastronomią w czasie trwania imprezy masowej artystyczno- rozrywkowej Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim w Wysokiem Mazowieckiem 28 czerwca 2015 roku"

Dnia 04.05.2015 roku do w/w zapytania ofertowego dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13.04.2015r.

OR.0531.1.2015- Zapytanie ofertowe "Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim" w Wysokiem Mazowieckiem 28 czerwca 2015 roku.

Dnia 04.05.2015 roku do w/w zapytania ofertowego dolączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

16.03.2015r.

RR.042.2.2013- Dostawa wyposażenia dla ośrodka rehabilitacyjnego w Krzyżewie.

Dnia 23.03.2015 r.- do w/w zapytania dołączono zmianę treści SIWZ oraz zmianę treści ogłoszenia. 

Dnia 24.03.2015 roku do w/w zapytania dołączono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana SIWZ.

03.02.2015r.

BI.272.1.2015- Wykonanie sieci teleinformatycznej LAN (sieć komputerowa i telefoniczna) wraz z dedykowana instalacją elektryczna, instalacją alarmowa i monitoringiem wizyjnym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A.

Dnia 12.02.2015 r. do w/w zamówienia publicznego dołączone zostały Wyjaśnienia/ zmiany treści SIWZ. 

Dnia 13.02.2015 r. do w/w zamówienia publicznego dołączono pytania i odpowiedzi.

Dnia 20.02.2015 r. do w/w zamówienia publicznego dołączona została informacja z otwarcia ofert. 

Dnia 02.03.2015 r. do w/w zamówienbia publicznego dołączono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert. 

29.01.2015r.

GN.2015- Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego - informacja

12.01.2015r.

RR. 042.2.2013- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- wybór ośrodka rehabilitacyjnego w Krzyżewie.

27.11.2014r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszlanego stanowiącego własność Powiatu Wysokomazowieckiego

13.11.2014r.

RR.042.2.2013- Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu otwartego na wybór operatora ośrodka rehabilitacyjnego w Krzyżewie.

10.10.2014r.

BI.272.7.2014- Zapytanie ofertowe- "Usuwanie pojazdów oraz ich elementów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego". 

Dnia 22.10.2014r. do w/w zapytania ofertowego dołączono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

01.10.2014r.

RR.042.2.2013- Konkurs na wybór operatora w Krzyżewie

Dnia 15.10.2014r. do w/w konkursu dołaczono informację o unieważnieniu konkursu na operatora ośrodka rehabilitacyjnego w Krzyżewie. 

16.09.2014 r.

FN.272.1.2014- Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

03.09.2014r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszlanego stanowiącego własność Powiatu Wysokomazowieckiego

04.07.2014.

Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w obiektach użyteczności publicznej

Dnia 10.07.2014 roku do w/w przetargu dołączono pytania i odpowiedzi.

Dnia 11.07.2014 roku do w/w przetargu dołączono dokumentację zamienną.

Dnia 14.07.2014 roku do w/w przetargu dołączono pytania i odpowiedzi.

Dnia 17.07.2014 roku do w/w przetargu dołaczono pytania i odpowiedzi.

Dnia 21.07.2014 roku do w/w przetargu dołączona została informacja z otwarcia ofert. 

Dnia 1.08.2014 roku do w/w przetargu dołączone zostało zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.272.6.2014.doc

16.05.2014.

GN. III przetarg ustny nieograniczony- sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Wysokomazowieckiego. 

24.04.2014r.

OR.0531.5.2014- Zapytanie ofertowe "Zorganizowanie strefy rozrywki dla dzieci podczas imprezy plenerowej Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim w Wysokiem Mazowieckiem 8 czerwca 2014 roku.

Dnia 12.05.2014r. do w/w zapytania ofertowego dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

07.03.2014r.

RR.272.1.2014- Przetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko dla gruntów nie stanowiących własności skarbu państwa.

Dnia 25.03.2014r. do w/w przetargu nieograniczonego została dołączona informacja z otwarcia ofert. 

Dnia 03.04.2014r. do w/w przetargu nieograniczonego zostalo dołączone zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert.

Dnia 15.04.2014r. do w/w przetagu dołączona została informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. 

25.02.2014r.

OR.0531.3.2014- Zapytanie ofertowe "Usługa organizacji i prowadzenia ogródka piwnego wraz z gastronomią w czasie trwania imprezy masowej artystyczno- rozrywkowej Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim w Wysokiem Mazowieckiem 8 czerwca 2014 roku".

Dnia 27.03.2014r.do w/w zapytania ofertowego dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery.

25.02.2014r.

OR.0531.2.2014- Zapytanie ofertowe "Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim w Wysokiem Mazowieckiem 8 czerwca 2014 roku".

Dnia 12.03.2014r. do w/w zapytania ofertowego dołączona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

25.02.2014r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego  

Dnia 09.04.2014r. do w/w II przetargu ustnego nieograniczonego dołączona została informacja o wynikach II przetargu.

20.01.2014r.

BI.272.1.2014- Przetarg nieograniczony "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem".

Dnia 29.01.2014r. do w/w przetargu dołączono informację z otwarcia ofert.

Dnia 30.01.2014r. do w/w przetargu dołączono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17.01.2014r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 1/2 części w nieruchomosci stanowiącej własność Skabru Państwa.

12.2013r.

FN.272.3.2013- Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2013 rok.

Dnia 12 lutego 2014 roku do w/w przetargu dołączono zawiadomienie o wyborze oferty ws. badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2013 rok.

28.11.2013r.

BI.272.6.2013- Przetarg nieograniczony " Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze śrdoków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej".

Dnia 02.12.2013r. do w/w przetargu dołączono zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.

Dnia 03.12.2013 do w/w przetargu dołączono odpowiedzi na pytania. 

Dnia 03.12.2013 do w/w przetargu dołączono odpowiedzi na kolejne pytania. 

Dnia 09.12.2013r. do w/w przetargu dołączono opinię RIO w Białymstoku o mozliwości spłaty przewidzianego do zaciągnięcia kredytu przez Powiat Wysokomazowiecki w 2013 roku oraz Umowe o dofinansowanie Projektu "Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej".

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 16.12.2013 r. do w/w przetargu dołączono Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert.

28.11.2013r.

BI.272.5.2013- Przetrg nieograniczony " Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego". 

Dnia 02.12.2013r. do w/w przetargu dołączono zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.

Dnia 03.12.2013 r. do w/w przetagru dołączono odpowiedzi na pytania.

Dnia 03.12.2013 do w/w przetargu dołączono odpowiedzi na kolejne pytania.

Dnia 09.12.2013r. do w/w przetargu umieszczono opinię RIO w Białymstoku o mozliwości spłaty przewidzianego do zaciągnięcia kredytu przez Powiat Wysokomazowiecki w 2013 rok.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 16.12.2013r. do w/w przetargu dołączono Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert.

18.11.2013r.

GN.6840.6.3.2013- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego

05.07.2013r.

RR.042.2.2013- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- roboty budowlane Krzyżewo. 

03.06.2013r.

BI.272.3.2013- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. 

31.05.2013r.

RR.042.2.2013- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa budynku szkoły z przeznaczeniem na pensjonat, przebudowie częsci budynku internatu z przeznaczeniem na sale ćwiczeń, przebudowie i adaptacji budynku gospodarczo inwentarskiego z przeznaczeniem na stajnię, budowie wiaty dla koni, budowie boisk i urządzenie terenów zielonych, budowie ogrodzenia, infrastruktury i dróg w Krzyżewie".

23.04.2013r.

RR.042.2.2013 Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na wykonanie robót budowlanych polegających na:
„Przebudowie budynku szkoły z przeznaczeniem na pensjonat, przebudowie części budynku internatu z przeznaczeniem na sale ćwiczeń, przebudowie i adaptacji budynku gospodarczo inwentarskiego z przeznaczeniem na stajnię, budowie wiaty dla koni, budowie boisk i urządzenie terenów zielonych, budowie ogrodzenia, infrastruktury i dróg w Krzyżewie”

16.04.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert "Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Iwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na: przebudowie budynku szkoły z przeznaczeniem na pensjonat, przebudowie części budynku internatu z przeznaczenie na salę ćwiczeń, przebudowie i adaptacji budynku gospodarczo inwentarskiego z przeznaczeniem na stajnie, budowie wiaty dla koni, budowie boisk i urządzenie terenow zielonych, budowie ogrodzenia, infrastruktury i dróg w Krzyzewie".      

Informacja o podpisaniu umowy na inspektora nadzoru w Krzyżewie

19.03.2013r.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na: Przebudowie budynku szkoły z przeznaczeniem na pensjonat, przebudowie części budynku internatu z przeznaczeniem na sale ćwiczeń, przebudowie i adaptacji budynku gospodarczo inwentarskiego z przeznaczeniem na stajnię, budowie wiaty dla koni, budowie boisk i urządzenie terenów zielonych, budowie ogrodzenia, infrastruktury i dróg w Krzyżewie.
 

12.03.2013r.

OR.2600.10.2013- Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Starsotwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem".  

11.02.2013r.

GN.272.4.2013- Zaproszenie do składania ofert na podział dzialek 86, 87, 96 i 180/1- Nowe Grodzkie

11.02.2013r.

GN. 272.5.2013- Zaproszenie do skladania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego Kobylin Borzymy 

10.01.2013r.

Zawiadomienie o wyborze oferty ws. badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2012 rok.   

07.12.2012r.

GN. 272.23.2012- Zawiadomienie o wyborze oferty- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych

31.10.2012r.

GN.272.22.2012- Zawiadomienie o wyborze oferty- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych na terenie 37 obrebów ewidencyjnych gminy Klukowo.  

25.10.2012r.

GN.272.21.2012- Zawiadomienie o wyborze oferty- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych na terenie 8 obrebów ewidencyjnych gminy Kulesze Kościelne.

10.09.2012r.

FN.3034.16.6.2012- Zaproszenie do skladania ofert na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

04.07.2012r.

OR. 272.4.2012- Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.  

18.05.2012r.

OR.272.3.2012- Przetarg nieograniczony pn. "Remont budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Mickiewicza 1".

Dnia 23.05.2012 roku- do w/w przetargu nieograniczonego "Remont budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Mickliewicza 1" dołączono zmianę załączników SIWZ dotyczących branży budowlanej.   

Dnia 30.05.2012 roku do w/w przetargu nieograniczonego "Remont budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Mickiewoicza 1" dołączono wyjaśnienia treści SIWZ.

Dnia 12.06.2012 roku do w/w przetargu nieograniczonego "Remont budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Mickiewicza 1"dołączono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13.02.2012.

OR.272.1.2012- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowo- koszorysowej remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza 1.

31.01.2012r.

OR.272.1.2012 - Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza 1

Dnia 03.02.2012 roku dołączono do w/w przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1- wyjasnienia treści SIWZ.        

Dnia 07.02.2012 roku dołączono do w/w przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
17.01.2012r.

OR.272.9.2011- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę papieru kserograficznego" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

17.01.2012r.

OR. 272.10.2011- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę tuszy, tonerów i taśm" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

27.12.2011r.

OR.272.10.2011- Przetarg nieograniczony na "Dostawę tuszy,tonreów i taśm" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.   

Dnia 30.12.2011r. do w/w przetargu na "Dostawę tuszy, tonerów i taśm" dołączono zmianę SIWZ, ogłoszenie o zmianie SIWZ oraz wyjaśnienia treści SIWZ.

Dnia 05.01.2012r. do w/w przetargu na "Dostawę tuszy, tonerów i taśm" dołączono sprostowanie oczwistej omyłki pisarskiej.

27.12.2011r.

OR.272.9.2011- Przetarg nieograniczony na "Dostawę papieru kserograficznego" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

20.12.2011r. 

OR.272.8.2011- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i montaż sprzętu komputerowego"na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

15.12.2011r

BR.272.1.2011- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Sprzedaż paliwa" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

14.12.2011r.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę artykułów spozywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem".  

14.12.2011r.

OR.272.8.2011- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania.  

08.12.2011r.

GN.272.13.2011- Zawiadomienie o wyborze oferty- sporzadzenie 13 operatów szacunkowych.  

06.12.2011r.

OR.272.8.2011 - Przetarg na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania.

02.12.2011r. 

Przetarg- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.  

16.11.2011r.

GN.272.12.2011- Zawiadomienie o wyborze oferty- wykonanie podziału 20 działek zajętych pod drogę powiatową (Dmochy- Wypychy).

16.11.2011r. 

GN.272.11.2011-  Zawiadomienie o wyborze oferty- wykonanie podziału 20 działek zajętych pod drogę powiatową (Dąbrowa- Michałki).

16.11.2011r. 

GN.272.10.2011- Zawiadomienie o wyborze oferty- wykonanie podziału 24 działek zajętych pod drogę powiatową (Kamień- Rupie).  

08.11.2011r.

OR.272.6.2011- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem  

08.11.2011r.

OR.272.7.2011- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Biały Orlik" w Wysokiem Mazowieckiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ul. Tysiąclecia 15.   

07.11.2011.

GN.272.9.2011- Zawiadomienie o wyborze oferty- wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych na terenie 33 obrebów ewidencyjnych gminy Wysokie Mazowieckie

04.11.2011r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu OR.272.7.2011- "Biały Orlik" w Wysokiem Mazowieckiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ul. Tysiąclecia 15.  

 

28.10.2011r. 

Przetarg OR.272.7.2011- "Biały Orlik" w Wysokiem Mazowieckiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ul. Tysiąclecia 15.  

28.10.2011.

Przetarg OR.272.6.2011- dostawa i montaż urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

14.10.2011r.

GN.272.8.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty sporządzenie 24 operatów szacunkowych 

05.10.2011r.

Unieważnienie postępowania-usuwanie pojazdów oraz ich elementów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.  

04.10.2011r.

Przetarg GN.272.8.2011- sporządzenie 24 operatów szacunkowych

22.09.2011r.

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę GN.272.7.2011 z dnia 07.09.2011r. na wykonanie podziału działek.  

16.09.2011r. 

GN.272.6.2011- Zawiadomienie o wyborze oferty- podział dzialki 366/11 miasto Białystok.   

07.09.2011r.

Ogłoszenie przetargu- usuwanie pojazdów oraz ich elementów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

30.08.2011r.

Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego przez ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.

10.08.2011r. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.

25.07.2011r.

Zawiadomienie GN.272.4.2011- o wyborze najkorzystniejszej oferty .

22.07.2011r.

Zawiadomienie OR.272.4.2011 o wyborze najkorzystniejszej oferty- wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko- ORLIK 2012" przy ZSZ im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem  

15.07.2011r.

Zawiadomienie GN.272.5.2011. o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

14.07.2011r. 

Wybór najkorzystniejszej oferty OR.272.3.2011- dostawa i montaż sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.    

06.07.2011r.

Wybór oferty OR.272.3.2011- dostawa i montaż sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

05.07.2011r. 

Przetarg GN.272.5.2011- sporządzenie operatów szacunkowych

05.07.2011r.

Przetarg GN. 272.4.2011- sporządzenie 10 operatów szacunkowych  

25.06.2011r

Przetarg OR.- przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko- Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 4.  

Dnia 30.06.2011r. dołączono wyjaśnienia treści SIWZ do powyższego przetargu.  

Dnia 04.07.2011r. dołączono: SIWZ pytania drugie oraz zmieniony opis techniczny do proj. zagosp terenu do w/w przetargu.  

Dnia 05.07.2011r. dołączono: SIWZ pytania trzecie do w/w przetargu.  

21.06.2011r.

Przetarg OR.272.3.2011- przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 30.06.2011r. dołączono do przetargu wyjaśnienia treści SIWZ.

05.04.2011 r.

Przetarg RA.272.1.2011- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla wybranych wsi położonych na terenie gmin Nowe Piekuty, Szepietowo i Ciechanowiec

08.03.2011r. 

Wybór oferty GN.272.2.2011- sporzadzenie 4 operatów szacunkowych

23.02.2011r.

Wybór oferty GN.272.1.2011- sporządzenie 10 operatów szacunkowych

22.02.2011r. 

Przetarg GN.272.2.2011- sporządzenie 4 operatów szacunkowych 

10.02.2011r.  

Przetarg GN.272.1.2011- sporządzenie 10 operatów szacunkowych

13.01.2011r.

Wybór oferty KD.3421-1/10 na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

05.01.2011 r.

Wybór oferty OR. 3421-6/10 - dostawa tuszy, tonerów i taśm

05.01.2011 r.

Wybór oferty OR.3421-5/10 -  dostawa papieru kserograficznego

27.12.2010r.

Przetarg- wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - KD.3421-1/10

23.12.2010 r

Wybór oferty BR.3421-2/10 - sprzedaż paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem  

17.12.2010 r.

Wybór oferty - na obsługę bankową budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego w okresie od 15 stycznia 2011 roku do 14 stycznia 2016 roku oraz jednostek organizacyjnych powiatu

16.12.2010 r.

Wybór oferty GN.3421-18/2010 - dostawa 4 zestawów komputerowych

13.12.2010 r.

Wybór oferty GN.3421-17/2010 - wykonanie operatów szacunkowych na działki

10.12.2010 r. 

Przetarg - dostawa papieru kserograficznego

10.12.2010 r.

Przetarg - dostawa tuszy, tonerów i taśm.

07.12.2010 r.

Wybór oferty GN.3421-16/2010 - dostawa plotera  

02.12.2010 r.

Przetarg na obsługę bankową budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego w okresie od 15 stycznia 2011 roku do 14 stycznia 2016 roku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

Odpowiedzi na pytania do przetargu na obsługę bankową budżetu powiatu są dołączone do zamieszczonych na stronie plików.

01.12.2010 r.

Przetarg GN. 3421-17/10 - wykonanie operatów szacunkowych na działki 

19.11.2010 r.

Wybór oferty GN.3421-14/10 - wykonanie operatów szacunkowych na działki

19.11.2010 r. 

Wybór oferty GN.3421-13/10 - wykonanie 8 operatów szacunkowych na działki

10.11.2010 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania GN.3421-11/10 - sporządzenie operatów szacunkowych

10.11.2010 r.

Wybór oferty GN.3421-12/10 -  wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych na terenie wszystkich obrębów ewidencyjnych gm. Sokoły

10.11.2010 r.

Przetarg GN.3421-14/10 - wykonanie operatów szacunkowych na działki

10.11.2010 r.

Przetarg GN.3421-13/10 - wykonanie 8 operatów szacunkowych na działki 

29.10.2010 r.

Przetarg GN.3421-11/10 - wykonanie operatów szacunkowych na działki

25.10.2010 r.

Ogłoszenie o konkursie na wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego 

30.09.2010 r.

Wybór oferty - na pełnienie funkcji koordynatora do projektu "Pomagamy przedsiębiorczym" realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w ramach działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczości i samozatrudnienia

30.09.2010 r.

Wybór oferty - na pełnienie funkcji asystenta koordynatora do projektu "Pomagamy przedsiębiorczym" realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w ramach działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczości i samozatrudnienia 

15.09.2010 r.

Przetarg na pełnienie funkcji asystenta koordynatora do projektu "Pomagamy przedsiębiorczym" realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w ramach działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

15.09.2010 r.

Przetrag na pełnienie funkcji koordynatora do projektu "Pomagamy przedsiębiorczym" realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w ramach działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

04.08.2010 r.

Wybór oferty GN.3421-10/10 - sporządzenie 4 operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego   

04.08.2010 r.

Wybór oferty GN. 3421-9/10 - sporządzenie 19 operatów szacunkowych - Miodusy Wielkie

04.08.2010 r.

Wybór oferty GN. 3421-8/10 - sporządzenie 14 operatów szacunkowych - Faszcze, Miodusy Stasiowięta i Miodusy Stok 

26.07.2010r.

GN.3421-10/10- sporzadzenie 4 operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego   

26.07.2010r.

GN.3421-9/10- sporzadzenie 19 operatów szacunkowych - Miodusy Wielkie

26.07.2010r. 

GN.3421-8/10- sporzadzenie 14 operatów szacunkowych - Faszcze, Miodusy Stasiowięta i Miodusy Stok 

16.07.2010r.

GN.3421-7/10- uniewaznienie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego: sporządzenie 4 operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego

16.07.2010r. 

GN. 3421-6/10- zawiadomienie o wyborze oferty- sporządzenie 21 operatów szacunkowych Dąbrowa Michałki, Siennica Święchy, Dąbrowa Szatanki, Dabrowa Kity.   

13.07.2010r.

GN.3421-5/10- uniewaznienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: sporządzenie 19 operatów szacunkowych- Miodusy Wielkie 

13.07.2010r. 

GN.3421-4/10- unieważnienie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego: sporządzenie 14 operatów szacunkowych- Faszcze, Miodusy Stasiowięta, Miodusy Stok  

08.07.2010r.

GN.3421-7/10- sporzadzenie 4 operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego

08.07.2010r.

GN.3421-6/10- sporzadzenie 21 operatów szacunkowych- Dąbrowa Michałki, Siennica Święchy, Dąbrowa Szatanki, Dąbrowa Kity

08.07.2010r.

GN. 3421-5/10- sporzadzenie 19 operatów szacunkowych- Miodusy Wielkie 

08.07.2010r.

GN.3421-4/10- sporządzenie 14 operatów szacunkowych- Faszcze, Miodusy Stasiowieta, Miodusy Stok

20.05.2010r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- budowa Orlika przy Zespole Szkół Ogólnoksztalcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

07.04.2010 r. 

Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"

16.03.2010 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty OR. 3421-1/10 - dostawa i montaż sprzętu komputerowego

25.02. 2010 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty GN.3421-2/10

25.02.2010r.

Zawidomienie o wyborze oferty GN.3421-1/10

19.02.2010 r. 

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego OR.3421-1/10

Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i montaż sprzętu komputerowego" 

II Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i montaż sprzętu komputerowego"

III Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i montaż sprzętu komputerowego"

17.02.2010 r.

Sporządzenie operatów szacunkowych Dąbrowa Michałki GN. 3421-2/10

17.02.2010 r.

Sporządzenie operatów szacunkowych Gołasze Mościckie GN.3421-1/10

15.01.2010r.

Otwarty nabór na partnerów w celu realizacji projektu "Kobieta z k(l)asą- wsparcie przedsiebiorczości kobiet zamieszkałych na terenie powiatu wysokomazowieckiego"

08.01.2010 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowy kompleksu sportowego "Moje biosko-ORLIK 2012"

17.12.2009 r.

Przetag nieograniczony na dostawę papieru kserograficznego

Przetarg nieograniczony na dostawę tuszy, tonerów i taśm

14.12.2009 r.

wybór oferty na paliwo

07.12.2009 r.

wybór oferty-sporz. 18 operat. szac. Ciechanowiec

23.11.2009 r.

wykonanie 18 operat. szac. na działki położone w mieście Ciechanowiec

30.10.2009 r.

dostawa i montaż sprzętu komputerowego

29.10.2009 r.

wybór oferty-wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych na ter. gm. Wys. Maz.

29.10.2009 r.

wybór oferty-wykonanie prac geodezyjno-kart. na ter. gm. Kulesze Kośc.

28.10.2009 r.

"sporządzenie uproszczonych Planów Urządzania Lasu" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wys. Maz.

22.10.2009 r.

wybór oferty-wykonanie 12 operat. szac. we wsi Kurowo Kolonia gm. Kobylin Borzymy

15.10.2009 r.

wykonanie 12 operat. szac. we wsi Kurowo Kolonia

15.10.2009 r.

wybór oferty - wykonanie 9 operat. szac. we wsi Kierzki gm. Kobylin Borzymy

15.10.2009 r.

wybór oferty - wykonanie 17 operat. szac. we wsi Pszczółczyn gm. Kobylin Borzymy

01.10.2009 r.

wykonanie 17 operat. szac. na działki położone we wsi Pszczółczyn gm. Kobylin Borzymy

01.10.2009 r.

wykonanie 9 operatów szacunkowych na działki we wsi Kierzki gm. Kobylin Borzymy

30.09.2009 r.

wybór oferty-wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

06.07.2009 r.

wybór oferty-sporządzenie 14 operatów szacunkowych

22.06.2009 r.

sporządzenie operatów szacunkowych GN.3421-8/09

21.04.2009 r.

wybór oferty - sporządzenie operatów szacunkowych GN.3421-4/09

08.04.2009 r.

sporządzenie uproszczonych Planów Urządzania Lasu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wys. Maz.

 08.04.2009 r.

sporzadzenie operatów szacunkowych GN.3421-4/09

06.04.2009 r.

modernizacja instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

 06.03.2009 r.

wybór oferty na wykonanie podziału działek GN.3421-3/09

25.02.2009 r.

wykonanie podziału działek GN.3421-3/09

02.02.2009 r.

wybór oferty - sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości wywłaszczonej w 1985 r.

19.01.2009 r.

sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości wywłaszczonej w 1985 r.

19.01.2009 r.

unieważnienie zamówienia na sporządzenie operatu szacunkowego GN.3421-1/09

09.01.2009 r.

wybór oferty na dostawę papieru kserograficznego

09.01.2009 r.

wybór oferty na dostawę tuszy, tonerów i taśm

06.01.2009

sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości wywłaszczonej w 1985 r. na rozbudowę ul. Parkowej i Dworskiej w Ciechanowcu

18.12.2008 r.

dostawa tuszy, tonerów i taśm dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

18.12.2008 r.

dostawa papieru kserograficznego dla Starostwa Powiatowego w Wys. Maz.

01.12.2008 r.

wybór oferty - termomodernizacja ZSOiZ Ciechanowiec

01.12.2008 r.

wybór oferty - termomodernizacja ZSZ Wysokie Mazowieckie

20.11.2008 r.

wybór oferty na wykonanie operatów szacunkowych GN.3421-17/08

07.11.2008 r.

wykonanie operatów szacunkowych  GN.3421-17/08

04.11.2008 r.

wybór oferty - przebudowa i remont budynku adm.-garażowego

04.11.2008 r.

termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych w Ciechanowcu

04.11.2008 r.

termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem

29.10.2008 r.

wybór oferty na wykonanie 46 oepratów szacunkowych GN.3421-14/08

29.10.2008 r.

wybór oferty na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych GN.3421-15/08

17.10.2008 r.

wykonanie 46 operatów szacunkowych GN.3421-14/08

10.10.2008 r.

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę i remont budynku administracyjno-garażowego z adaptacją dla potrzeb biurowych i archiwalnych ”

25.09.2008 r.

przebudowa i remont budynku adm-garazowego z adaptacją na potrzeby biurowe i archiwalne

15.09.2008 r.

wybór oferty - operaty szacunkowe GN.3421-11/08

15.09.2008 r.

wybór oferty - podział działki nr 2340, GN.3421-10/08

04.09.2008 r.

wykonanie operatu szacunkowego GN.3421-11/08

04.09.2008 r.

podział działki nr GN.3421-10/08

08.08.2008 r.

wzmocnienie stropu w PODGiK  - wybór oferty

06.08.2008 r.

wybór oferty - operaty szacunkowe GN.3421-9/08

30.07.2008r

Roztrzygnięcie dostawa i montaż sprzętu biurowego - kopiarek

25.07.2008 r.

wykonanie operatów szacunkowych GN.3421-9/08

18.07.2008 r.

sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu

08.07.2008 r.

wzmocnienie konstrukcji stropu w pomieszczeniach PODGiK w budynku Starostwa Powiatowego w Wys. Maz.

04.07.2008 r.

wybór oferty - wykonanie podziału 25 działek poł. w sąsiedztwie drogi Nr 2060B

25.07.2008 r.

Roztrzygnięcie dostawa i montaż sprzętu biurowego - kopiarek

20.06.2008 r.

wykonanie podziału 25 działek położonych w sąsiedztwie drogi Nr 2060B na ter. wsi Pszczółczyn

11.06.2008 r.

podział działki GN.3421-8/08 -wybór oferty

11.06.2008 r.

dostawa i montaż sprzętu komputerowego - wybór oferty

03.06.2008 r.

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Wysokiem Mazowieckiem

29.05.2008 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa i remont budynku adm.-garażowego

23.05.2008 r.

podział nieruchomości GN.3421-8/08

12.05.2008 r.

Starosta Wysokomazowiecki, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15a, został wywieszony na okres 21 dni tj. 08.05.-29.05.2008 r. wykaz przeznaczonej do sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego położonej w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie ozn. nr geod. 348/2, 326/1 i 325/6 o łącznej pow. 4119 m2 w trybie przetargowym. Po upływie terminu o którym mowa wyżej zostanie podany do publicznej wiadomości terminu przetargu. Informacje w powyższej sprawie mozna uzyskać w pokoju nr 56 w tut. Starostwie Powiatowym lub tel. (086) 275 24 17. Należność zostanie opłacona po ogłoszeniu i wystawieniu faktury VAT.

09.05.2008 r.

dostawa i montaż sprzętu komputerowego

06.04.2008 r.

opracowanie wielobranżowej dok. projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont budynku administracyjno-garażowego

15.04.2008 r.

wybór oferty na wykonanie operatów szacunkowych - GN.3421-5/08

08.04.2008 r.

opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont budynku administracyjno-garażowego

01.04.2008 r.

sprzedaż samochodu - przetarg nieograniczony

29.03.2008 r.

wykonanie operatów szacunkowych GN.3421-5/08

07.02.2008 r.

wykonanie operatów szacunkowych na działki stanowiące własność Powiatu Wyskomazowieckiego

29.01.2008 r.

wybór najkorzystniejszej oferty - podział działki

21.01.2008 r.

przetarg na wykonanie podziału działki

17.12.2007 r.

zapytanie o cenę na sporządzenie Powiatowego Planu Usuwania Azbestu

24.12.2007 r.

przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych informacja o wyborze oferty

 

16.11.2007 r.

wycena nieruchomości Skarbu Państwa położonej Dmochy Glinki nr 135 - wybór oferty

12.11.2007 r.

zapytanie o cenę na sporządzenie sprawozdania z realizacji PPGO

12.11.2007 r.

zapytanie o cenę na sporządzenie raportu z PPOŚ

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Murawski - Starostwo Powiatowe

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Aneta Puchalska

Data wprowadzenia: 2007-03-08

Modyfikujący: Aneta Puchalska

Data modyfikacji: 2021-02-04

Opublikował: Aneta Puchalska

Data publikacji: 2007-03-08