przetargi ZDP

06.06.2016 r.

Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z rozbudową dojazdów - część II

27.04.2016 r.

Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z rozbudową dojazdów

Dnia 11.05.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja, aktualne kosztorysy ofertowe i przedmiary robót.

Dnia 09.05.2016 r. do w/w przetargu dołączone zostały odpowiedzi na pytania i projekt budowlany przepustu i kosztorysy ofertowe.

Dnia 25.05.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

07.04.2016 r.

Dostawa - Wysięgnik do koszenia trawy i krzaków wraz z osprzętem

Dnia 18.04.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

07.04.2016 r.

Dostawa 1 szt. nowej zamiatarki drogowej ciągnikowej ze zbiornikiem na zanieczyszczenia i wodę, z przeznaczeniem na roboty drogowe z dostawą do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

Dnia 18.04.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

04.04.2016 r.

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie - Dworaki Staśki - Sokoły

Dnia 12.04.2016 r. do w/w przetargu dołączona została odpowiedź na pytanie.

Dnia 20.04.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

23.03.2016r.

Przetarg - dostawa 1szt. nowej skrapiarki emulsji bitumicznych 4000l posadowionej na nowym podwoziu holowanym typu tandem o odpowiedniej nośności, wyposażonej w hamulec pneumatyczny i zawieszenie paraboliczne z dostawą do siedziby ZDP w Wysokiem MazDowieckiem.

Dnia 04.04.2016 r. do w/w przetargu dołączona została odpowiedź na pytanie.

Dnia 08.04.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

24.02.2016r.

Przetarg- dostawa farby 2016 rok. 

Dnia 09.03.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

24.02.2016r.

Przetarg- dostawa emulsji 2016 rok.

Dnia 09.03.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

24.02.2016r.

Przetarg- dostawa grysu 2016 rok.

Dnia 09.03.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

24.02.2016r.

Przetarg- masa na zimno 2016 rok.

Dnia 09.03.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

23.02.2016r.

Przetarg- dostawa do 90 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej.

Dnia 24.02.2016r. - sprostownaie do w/w przetargu - w zwiąkzu ze zmianą terminu składania ofert na w/w zadnie Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiekm ponownie zamiescza w dniu 24.02.2016 roku ogłoszenie o przeratgu i dokumentację techniczną. 

23.02.2016r.

Przetarg- dostawa do 500 ton grysu łamanego frakcji od 2 do 6,3 mm i do 350 ton grysu frakcji od 6,3 do 12,5 mm

Dnia 24.02.2016r. - sprostowanie do w/w przetargu- w związku ze zmianą terminu składania ofert na w/w zadanie Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Maoziweckiem ponownie zamieszcza w dniu 24.02.2016 roku ogłoszenie o przetargu i dokumnetację techniczną.

23.02.2016r.

Przetarg- dostawa farby do poziomego oznakowania dróg.

Dnia 24.02.2016 roku - sprostowanie do w/w przetargu-w związku ze zmianą terminu składania ofert na w/w zadanie, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazoiwekciem ponownie zamieszcza w dniu 24.02.2016 roku ogłoszenie o przetargu i dokumentację przetargową. 

10.02.2016r.

Przetarg nieograniczony- Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia.

Dnia 22.02.2016 r. do w/w przetargu dołączona została dodatkowa dokumentacja oraz odpowiedzi na pytania.

Dnia 22.02.2016r. do w/w przetargu dołączono sprostowanie oraz prawidłowy przedmiar robót.

Dnia 02.03.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

09.02.2016r.

Przetarg nieograniczony - Bezpieczna droga do MLEKOVITY warunkiem rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu wysokomazowieckiego- Etap II.

Dnia 15.02.2016 roku do w/w przetargu dołączono dokumentację na rozbodowę drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie- Brzóski Brzezińskie- Brzóski Tatary- Jabłoń Kikolskie 

Dnia 18.02.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja, zestawienie kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót.

Dnia 02.03.2016 r. do w/w przetargu dołączona została informacja o wyborze oferty.

14.12.2015r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę palkiw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego. 

01.12.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego.

06.11.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę znaków drogowych do Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

26.10.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wysokomazowieckiego w sezonie 2015/2016.

23.10.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

09.10.2015 r.

Przetarg nieograniczony na odśnieżanie oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w sezonie 2015/2016.

16.09.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę dr pow. Nr 2096B Wojtkowice Stare - Wojtkowice Dady w m. Dady wraz ze zjazdem na drogę gminną na dł. 0,999.50 km.

21.08.2015 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy dr pow. Nr 2096B Wojtkowice Stare-Wojtkowice Dady w m. Wojtkowice Dady wraz ze zjazdem na drogę gminną na dł. 0,999.50 km.

07.08.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na rozbudowę dr pow. Nr 2043B w m. Kobylin Kuleszkina dł. 0,377 km.

05.08.2015 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego - opony używane szt. 4

03.08.2015 r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia oraz poprawione załączniki do przetargu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2043B w m. Kobylin Kuleszki w lok. roboczej 0+000 - 0+377,0 na długości 0,377 km

23.07.2015 r.

Przetarg nieograniczony na rozbudowę dr pow. Nr 2043B w m. Kobylin Kuleszki na dł. 0,377 km

25.06.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę emulsji asfaltowej do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

17.06.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

04.05.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę mostu w m. Jamiołki Godzieby wraz z dojazdami.

29.04.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę grysów do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

23.04.2015 r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia do przetargu na przebudowę mostu w m. Jamiołki Godzieby wraz z dojazdami.

17.04.2015 r. 

Przetarg nieograniczony na dostawę grysów do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

17.04.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na remont dr pow. Nr 2053B w m. Kalinowo Solki.

17.04.2015 r.

Zamawiający ponownie informuje o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu w m. Bruszewo wraz z dojazdami.

15.04.2015 r.

Zamawiający dołącza dokumentację na przebudowę mostu w m. Jamiołki Godzieby wraz z dojazdami - dr. pow. Nr 2053B ul. Kościelna w m. Sokoły na dł. 0,100 km.

14.04.2015 r. 

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu w m. Bruszewo wraz z dojazdami.

14.04.2015 r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę mostu w m. Jamiołki Godzieby wraz z dojazdami.

03.04.2015 r.

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dr pow. Nr 2053B w m. Kalinowo Solki.

02.04.2015 r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia do przetargu na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu w m. Bruszewo wraz z dojazdami.

31.03.2015 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu w m. Bruszewo wraz z dojazdami.

25.03.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę znaków drogowych do Zarządu Dróg Powiatowych.

20.03.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę pospółki drogowej i żwiru na wykonanie remontów nawierzchni.

19.03.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę farb do poziomego znakowania dróg do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

19.03.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę emulsji asfaltowej do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

12.03.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki drogowej i żwiru do wykonania remontów nawierzchni żwirowych dróg powiatowych.

12.03.2015 r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie do przetargu na dostawę znaków drogowych do ustawienia na drogach powiatowych.

10.03.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę farb do poziomego oznakowania dróg powiatowych.

10.03.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych do ustawienia na drogach powiatowych.

10.03.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 

09.03.2015 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę znaków drogowych do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

09.03.2015 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na podstawie powtórzonych czynności oceny ofert na dostawę emulsji asfaltowej do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

27.02.2015 r.

Informacja o wyborze ofery na dostawę emulsji do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

26.02.2015 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zadana pytania, poprawioną SIWZ pkt.X ppkt.4 i tabela znaków oraz poprawiony zał. nr 1 formularz oferty

23.02.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

17.02.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę emulsji asfaltowej do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

09.02.2015 r.

Informacja o wyborze oferty - rozbudowa drogi pow. Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem na dł. 1,316 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

28.01.2015 r.

Zamawiający zamieszcza poprawioną specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2072B ul.Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+000 - 0+397 i 0+000 - 0+919 na długości 1,316 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą

27.01.2015r.

Zamawiający zamieszcza wyjasnienie i poprawione załączniki do przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2072B ul.Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+000 - 0+397 i 0+000 - 0+919 na długości 1,316 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą

27.01.2015r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę do 350 ton soli drogowej z antyzbrylaczem na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

23.01.2015 r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie i poprawione załączniki do przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2072B ul.Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+000 - 0+397 i 0+000 - 0+919 na długości 1,316 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

22.01.2015r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę do 2000 ton piasku płukanego 0/2 mm do wytworzenia piaskosoli

21.01.2015r.

Infromacja o wyborze oferty na dostawę do 50 ton masy asfaltowej na zimno do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

19.01.2015r.

Zamawiający zamieszcza poprawione załączniki nr 2.1 kosztorys ofertowy branża drogowa oraz 11.1 przedmiar branża drogowa do przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2072B ul.Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+000 - 0+397 i 0+000 - 0+919 na długości 1,316 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą

19.01.2015r.

Przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2072B ul.Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+000 - 0+397 i 0+000 - 0+919 na długości 1,316 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

12.01.2015r.

Zamawiający zamieszcza poprawiony formularz oferty do przetargu na dostawę na plac ZDP do 2000 ton piasku płukanego 0/2 do wytworzenia piaskosoli. Zamawiający kwalifikuje zmianę jako nieistotną, która nie przedłuża terminu składania ofert.

12.01.2015r.

Zamawiający zamieszcza poprawiony formularz oferty do przetargu na dostawę do 350 ton soli drogowej z antyzbrylaczem. Zamawiający kwalifikuje zmianę jako nieistotną, która nie przedłuża terminu składania ofert.

12.01.2015r.

Zamawiający zamieszcza poprawiony formularz oferty do n/w przetargu na dostawę do 50 ton masy asfaltowej na zimno. Zamawiający kwalifikuje zmianę jako nieistotną, która nie przedłuża terminu składania ofert.

08.01.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę do 50 ton masy asfaltowej na zimno do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

08.01.2015r.

Przetarg nieograniczony na dostawę do 350 ton soli drogowej z antyzbrylaczem

08.01.2015r.

Przetarg nieograniczony na dostawę na plac ZDP do 2000 ton piasku płukanego 0/2 do wytworzenia piaskosoli

09.12.2014r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę paliwa w 2015 roku do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

01.12.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa w 2015 roku do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

20.10.2014r.

Informacja o wyborze oferty na odśnieżanie oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego

03.10.2014r.

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015.

01.10.2014 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.

23.09.2014r.

Zarząd Dróg Powiatowych załącza skorygowane załączniki nr 13 i 14 do przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.

19.09.2014r.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.

17.06.2014r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę przepustu w km 1+222 w ciągu dr pow. Nr 2042B.

06.06.2014r

Zamawiający informuję o modyfikacji zał. nr 2 i nr 9 tj.: kosztorys ofertowy i przedmiar robót na przebudowę przepustu w km 1+222 w ciągu dr pow. Nr 2042B.

29.05.2014r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę przepustu w km 1+222 w ciągu dr pow. Nr 2042B.

06.05.2014r.

Informacja o wyborze oferty dot. przetargu nieograniczonego na przebud. mostu w m. Wnory Wypychy wraz z dojazdami w ciągu dr. pow. Nr 2052B.

28.04.2014r.

Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę mostu w m. Wnory Wypychy wraz z dojazdami w ciągu dr pow. Nr 2052B.

18.04.2014r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę mostu w m. Wnory Wypychy wraz z dojazdami w ciądu dr pow. Nr 2052B.

11.04.2014r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi pow. Nr 2072B wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.

03.04.2014r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi pow. Nr 2072B wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.

Dnia 04.04.2014r. do w/w przetargu wprowadzono zmiany tj. umieszczona została poprawiona specyfikacja SIWZ oraz odpowiedzi na zadane pytania. 

27.03.2014r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie remontu nawierzchni na skrzyżowaniach dr pow. Nr 2051B i 2012B w m. Czarnowo Biki oraz dr pow. Nr 2065B i 2063B k/m. Stare Racibory.

21.03.2014r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni skrzyżowań dróg pow. Nr 2051B i 2012B w m. Czarnowo Biki oraz 2065B i 2063B k/m. Stare Racibory.

19.03.2014r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Jamiołki Godzieby wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2041B Kulesze Kościelne- Jamiołki Godzieby- Sokoły.

19.03.2014r.

Informacja o wyborze oferty- częśc I: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej Nr 2083B Czyżew- gr. woj. (Godlewo Baćki)- gr. woj.- Klukowo na terenie gminy Czyżew w lok. 0+000-2+590 i gminy Klukowo w lok. 7+930-11+860, w woj. podlaskie wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów. 

13.03.2014r.

Zamawiający przez pomyłkę dołączył przedmiar zamiast kosztorysu do przetargu nieograniczonego na remont skrzyżowań dróg powiatowych. Załączony poprawiony kosztorys zał. nr 2.2 kosztorys ofertowy na remont skrzyżowania dróg pow. Nr 2063B i 2065B.

13.03.2014r.

Zamawiający zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy do n/w przetargu nieograniczonego na remont skrzyżowań dróg powiatowych..

13.03.2014r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu skrzyżowań dróg powiatowych Nr 2051B i 2012B oraz 2065B i 2063B.

12.03.2014r.

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu skrzyżowań dróg powiatowych Nr 2051B i 2012B wm. Czarnowo Biki oraz 2065B i 2063B k/m. Stare Racibory.

06.03.2014r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem farby do poziomego znakowania dróg.

05.03.2014r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni skrzyżowań dróg pow. Nr 2051B i 2012B w m. Czarnowo Biki oraz 2065B i 2063B k/m. Stare Racibory.

04.03.2014r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę znaków drogowych do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

03.03.2014r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowę dr pow. Nr 2083B i 2039B wraz z opracowaniem map do celów projektowych i regulacją stanu prawnego gruntów.

03.03.2014r.

Przetarg nieograniczony na wyk. dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Jamołki Godzieby wraz z przebudową dojazdów w ciągu dr. pow. Nr 2041B.

27.02.2014r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę grysów na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

27.02.2014r.

Informacja o wyborze oferty dot. przetargu nieograniczonego na rozbudowę dr pow. Nr 2065B Wysokie Mazowieckiem (ul. Szpitalna) - Brzóski Brzezińskie - Brzóski Tatary - Jabłoń Kikolskie na dł. 3,440 km.

25.02.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę farby do poziomego oznakowania dróg.

25.02.2014r.

Przetarg nieograniczony na remont skrzyżowań dróg powiatowych Nr 2051B i 2012B w m. Czarnowo Biki, oraz 2065B i 2063B k/m. Stare Racibory.

21.02.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

21.02.2014r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

14.02.2014r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia i poprawione załączniki do przetargu nieogranicznego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckiem (ul. Szpitalna) - Brzóski Brzezińskie - Brzóski Tatary - Jabłoń Kikolskie na dł. 3,440 km. 

12.02.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawe do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

12.02.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę grysów na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

05.02.2014r.

Przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzóski Brzeziński - Brzóski Tatary - Jabłoń Kikolskie na dł. 3,440 km.

24.01.2014r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem.

24.01.2014r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę piasku płukanego do wytworzenia piaskosoli.

22.01.2014r.

Informacja o wyborze oferty na wycinkę drzew "na pniu" z pasa drogowego dróg powiatowych terenu powiatu wysokomazowieckiego.

20.01.2014r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę masy asfaltowej zimowej do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

09.01.2014r.

Przetarg na wycinkę drzew "na pniu" z pasa drogowego dróg powiatowych terenu powiatu wysokomazowieckiego.

07.01.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę masy asfaltowej zimowej do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

07.01.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem soli drogowej z antyzbrylaczem.

07.01.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem piasku płukonego do wytworzenia piaskosoli.

09.12.2013r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę paliwa do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem na 2014 rok.

27.11.2013r.

Prztarg na dostawę paliwa do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem na 2014 rok.

22.10.2013r.

Informacja o wyborze oferty na odśnieżanie oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych Powiatu Wysokomazowieckiego.

03.10.2013r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę masy asfaltowej na zimno zimowej na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

02.10.2013r.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014.

02.10.2013r.

Informacja o unieważnieniu przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014.

23.09.2013r.

Przetarg nieograniczony na dostawę zimowej masy na zimno do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

17.09.2013r.

Zamawiający zamieszcza zmiany dot. SIWZ, Formularza oferty i Projektu umowy do przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014.

12.09.2013r.

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014.

26.07.2013r.

Zamawiający poprawił zapis w INFORMACJI O WYBORZE OFERTY w przetargu na przebudowę przepustu przez ciek bez nazwy w m. Kruszewo Brodowo wraz z dojazdami na dł. 0,071 km. Zmianę dokonano w zestawieniu ofert.

19.07.2013r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę przepustu przez ciek bez nazwy w m. Kruszewo Brodowo wraz z dojazdami na dł. 0,071 km.

04.07.2013r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę przepustu przez ciek bez nazwy w m. Kruszewo Brodowo wraz z dojazdami na dł. 0,071 km.

03.07.2013r.

Informacja o unieważnieniu przetargu na przebudowę przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu dr pow. Nr 2059B w m. Kruszewo Brodowo wraz z dojazdami.

27.06.2013r.

Zamawiający zamieszcza część projektu budowlanego dot. przetargu na przebudowę przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu dr pow. Nr 2059B w m. Kruszewo Brodowo.

27.06.2013r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę dr pow. Nr 2053B ul. Kościelna w Sokołach - utwardzenie poboczy.

17.06.2013r.

Przetarg na przebudowę przepustu przez ciek bez nazw w ciągu dr pow. Nr 2059B w m. Kruszewo Brodowo wraz z dojazdami.

13.06.2013r.

Zmiana treści SIWZ do przetargu na przebudowę dr pow. Nr 2053B ul. Kościelna w Sokołach - utwardzenie poboczy.

10.06.2013r.

Przetarg na przebudowę dr pow. Nr 2053B ul. Kościelna w Sokołach - utwardzenie poboczy.

05.06.2013r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę mostu przez rz. Awissę w m. Krzyżewo wraz z dojazdami.

20.05.2013r

Wyjaśnienia dot. przetargu na przebudowę mostu przez rz. Awissę w m. Krzyżewo wraz z dojazdami.

17.05.2013r.

Zamawiający dołącza brakujące SST dotyczącą przebudowy mostu przez rz. Awissę w m. Krzyżewo wraz z dojazdami. 

10.05.2013r.

Przetarg na przebudowę mostu przez rz. Awisstę w m. Krzyżewo wraz z dojazdami.

06.05.2013r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę odc. dróg pow. współfinansowanych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

22.04.2013r.

Wyjaśnienia do pytań dot. przetargu na przebudowę odcinków dróg pow. współfinansowanych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

15.04.2013r.

Zamawiający dołączył brakujące załączniki do przetargu na przebudowę dróg pow. współfinansowanych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

12.04.2013r.

Dodany poprawiony przedmiar zał. nr 9.2a w m. Kobylin Kuleszki do n/w przetargu.

12.04.2013r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę odcinków dróg powiatowych współfinansowany Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

11.04.2013r.

Unieważnienie przetargu na przepudowę odcinków dróg powiatowych w ramach SPPW.

08.04.2013r.

dot. przetargu na przebudowę dr pow. Nr 2064B i Nr 2065B w ramach NPPDL.

ZAMAWIAJĄCY informuje, iż zamieścił poprawione kosztorysy ofertowe, prosze o uwzględnienie zmian. 

04.04.2013r.

Wyjaśnienia dot. przetargu na przebudowę dr pow. Nr 2064B i Nr 2065B w ramach NPPDL.

27.03.2013r.

dot. przetargu na przebudowę odcinków dróg powiatowych w ramach SPPW.

Zamawiający informuję o uwzględnieniu wprowadzonych zmian.

27.03.2013r.

Przetarg na przebudowę dr pow. Nr 2064B i Nr 2065B w ramach NPPDL.

25.03.2013r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę znaków drogowych do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

21.03.2013 r.

Przetarg na przebudo odcinków dróg powiatowych w ramach SPPW.

08.03.2013r.

Przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

07.03.2013r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie map do celów projektowych oraz podział 4 szt. działek.

04.03.2013r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę farby do poziomego oznakowania dróg.

01.03.2013r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do remontów nawierzchni dróg powiatowych.

27.02.2013r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę dr pow. Nr 2056B na odc. Jabłonka Kościelna - Rębiszewo Studzianki. na dł. 1,450 km.

27.02.2013r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę dr pow. Nr 2019B na odc. Skarżyn Nowy - Miodusy Stok na dł. 0,650 km.

22.02.2013r.

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na remont dr. pow. Nr 2108B w m. Krasowo Częstki na dł. 1,260 km.

19.02.2013r.

Przetarg na dostawę farby do poziomego oznakowania dróg powiatowych.

18.02.2013r.

Przetarg na dostawę do 120 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3PU/RU(K1-65). 

18.02.2013r.

Przetarg na wykonanie map do celów projektowych oraz podział 4 szt. działek.

14.02.2013r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę dr pow. Nr 2073B Zaręby Warchoły - Góry Leśne - Rosochate Kościelne na dł. 4,675 km. 

11.02.2013r.

Przebudowa dr. pow. Nr 2056B na odc. Jabłonka Kościelna - Rębiszewo Studzianki.

11.02.2013r.

Przetarg na przebudowę dr. pow. Nr 2019B na odc. Skarżyn Nowy - Miodusy Wielki.

07.02.2013r.

Przetarg na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2108B na odc. w m. Krasowo Częstki.

07.02.2013r.

Wyjaśnienia do przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2073B Zaręby Warchoły- Góry Leśne- Rosochate Kościelne w lokalizacji 1+300-5+975
Zamawiający informuje i8ż zamieścił zmieniony załącznik Nr 2 - kosztorys ofertowy.

31.01.2013r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę pisku płukanego 0/2 mm do wytworzenia piaskosoli na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

31.01.2013r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę soli drogowej na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

28.01.2013r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę pospółki do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

28.01.2013r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę masy na zimno do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

28.01.2013r.

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 2073B Zaręby Warchoły- Góry Leśne- Rosochate Kościelne w lokalizacji 1+300-5+975  

21.01.2013r.

Przetarg na dostawę piasku do wytworzenia piaskosoli do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.  

21.01.2013r.

Przetarg na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

14.01.2013r.

Przetarg na dostawę pospólki na 2013 rok do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

14.01.2013r.

Dostawa masy na zimno do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem.

21.12.2012r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę paliwa do ZDP w Wysokiem Mazowieckiem na 2013 rok

30.11.2012r.  

Przetarg na dostawę paliwa do Zarządu Dróg Powiatowych w  Wysokiem Mazowieckiem na 2013 rok.

08.10.2012r.

Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg 2012-2013.

04.10.2012

Informacja o wyborze oferty na dostwę grysów na 2012 rok

04.10.2012

Informacja o wyborze oferty na dostawę soli w 2012 rok 

27.09.2012r.

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2012-2013.

25.09.2012r.

Przetarg na dostawę do 400 ton grysu łamanego frakcji od 2 do 6,3 mm i do 300 ton grysu frakcji od 6,3 do 12,8 mm na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 28.09.2012 r. do w/w przetargu dołączono wyjaśnienia do przetargu- odpowiedź na pytanie.

25.09.2012r.

Przetarg na dostawę do 100 ton soli drogowej z antyzbrylaczem na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

 05.07.2012r.

Informacja o wyborze oferty na remont drogi powiatowej Nr 2059B Krzyżewo - Kowalewszczyzna

03.07.2012r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowe drogi Nr 2059B ul. Kolejowa w Sokołach.

18.06.2012r.

Przetarg na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2059B Krzyżewo - Kowalewszczyzna

14.06.2012r.

Przetarg- Przebudowa drogi Nr 2059B ul. Kolejowa w Sokołach

 

Dnia 20.06.2012 roku do w/w przetargu dołaczono zmieniony Załącznik Nr 2- Kosztorys ofert- dr. Nr 2059B w m. Sokoły ul. Kolejowa.

Dnia 15.06.2012 roku do w/w przetargu dołączono zmieniony Załacznik Nr 2- Kosztorys ofert- dr. Nr 2059B w m. Sokoły ul. Kolejowa.    

21.05.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę mostu przez rz. Ślinę w m. Stypułki Święchy wraz z dojazdami.

26.04.2012 r.

Informacja o wyborze oferty - likwidacja przełomu na drodze pow. Nr 2040B Czyżew - Helenowo.

26.04.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi powatowej Nr 2086B w m. Wyszonki Wojciechy na dł. 0,650 km.

25.04.2012 r.

Przetarg - przebudowa mostu przez rz. Ślinę w m. Stypułki Święchy wraz z dojazdami.

11.04.2012 r.

Przetarg - likwidacja przełomu na drodze pow. Nr 2040B Czyżew - Helenowo.

06.04.2012 r.

Przetarg - przebudowa drogi pow. Nr 2086 w m. Wyszonki Wojciechy na dł. 0,650 km

04.04.2012 r.

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa drogi pow. Nr 2056 B na odc. Jabłonka Kość. - Rębiszewo Studzianki na długości 0,815.62 km.

03.04.2012 r.

Unieważnienie postępowania - likwidacja przełomu na drodze pow. Nr 2040B Czyżew - Helenowo.

30.03.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi powatowej Nr 2065B Jabłoń Kość. - Jabłoń Spały na dł. 0,678 km.

20.03.2012 r.

Przetarg - Przebudowa drogi pow. Nr 2056 B na odc. Jabłonka Kość. - Rębiszewo Studzianki na długości 0,815.62 km.

Zamawiający informuje, że dnia 29.03.2012 r. do załączników dodano odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z załącznikami - prosimy o pobranie zamieszczonych plików.

19.03.2012 r.

Przetarg - likwidacja przełomu na drodze pow. Nr 2040B Czyżew - Helenowo.

14.03.2012 r.

Przetarg na przebudowę drogi powatowej Nr 2065B Jabłoń Kość. - Jabłoń Spały na dł. 0,678 km.

Zamawiający informuje, że dnia 20.03.2012 r. do załączników dodano odpowiedzi na pytania wykonawców.

Dnia 23.03.2012 roku do zalacznikó w/w przetargu dodano odpowiedz na uwagę Wykonawcy. Zamawiający prosi o pobranie poprawionego kosztorysu ofertowego w pozycji nr 20.  

07.03.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę do 120 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC (K1-65).

06.03.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę grysów łamanych do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

05.03.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę do 500 m3 pospółki drogowej.

23.02.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę farby do poziomego oznakowania dróg.

17.02.2012 r.

Przetarg na dostawę do 500 m3 pospółki drogowej do wykonania remontów nawierzchni żwirowych.

16.02.2012 r.

Przetarg na dostawę do 120 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC (K1-65).

16.02.2012 r.

Przetarg na dostawę grysów łamanych do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

15.02.2012 r.

Przetarg na dostawę farby do poziomego oznakowania dróg.

07.02.2012 r.

Informacja o wyborze oferty - dostawa znaków drogowych.

27.01.2012 r.

Informacja o wyborze oferty - dot. przebudowy drogi pow. Nr 2056 B Rosochate Kościelne- Miodusy Stok na długości 6,433 km.

26.01.2012 r.

Przetarg na dostawę do 30 ton masy na zimno.

26.01.2012 r.

Przetarg na dostawę znaków drogowych.

09.01.2012 r.

Przetarg - Przebudowa drogi powatowej Nr 2056 B Rosochate Kościelne- Miodusy Stok na długości 6,433 km.

 

Zamawiający informuje, że dnia 19.01.2012 r. do załączników dodano odpowiedzi na pytania wykonawców i folder zawierający uzupełnione lub zmienione dokumenty - prosimy o pobranie załączonych plików.

Zamawiający informuje, że dnia 11.01.2012 r. dokonano zmian w kosztorysach ofertowych (zał. 2.1 i 2.2) - prosimy o pobranie poprawionych kosztorysów.

19.12.2011 r.

Informaca o wyborze oferty na sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w 2012 r.

 

01.12.2011 r.

Przetarg na sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w 2012 r.

 

18.10.2011 r.

Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012

10.10.2011 r.

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012

09.09.2011 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę do 250 ton soli drogowej

05.09.2011r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę do 2000 ton piasku do wytworzenia piaskosoli 

01.09.2011r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę grysów

30.08.2011r.

Wybór ofert cz.II na wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 drogi pow. Nr 2065B w m. Kruszewo Wypychy na dł. 0,200 km i drogi gminnej (dz. Nr 129) na dł. 0,180 km.

24.08.2011r. 

Ogłoszenie przetargu na dostawę 250 ton soli drogowej 

23.08.2011r.

Ogłoszenie przetargu na dostawę do 2000 ton piasku do wytworzenia piaskosoli.

22.08.2011r. 

Ogłoszenie przetargu na grysy. 

19.08.2011r.

Wybór oferty na wykonanie map do celów projektowych oraz podziałów 17 szt. działek.

16.08.2011r. 

Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 2086B w m. Wyszonki Wojciechy w lok. 5+080-5+730 na dł. 0,650 km wraz z mapa do celów projektowych i podziałami 6 szt. działek.  

10.08.2011r. 

Przetarg na wykonanie map do celów projektowych i podziały 17 szt. działek. 

11.08.2011r.- Zarzad Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iz dołaczono do załączników poprawiony formularz oświadczenia dot. art.22 ust.1 ustawy Pzp. W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie wyjasniamy, że punkty związane z podziałami granic nalezy zastabilizować słupkami betonowymi po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzajacej dokonanie podziału nieruchomości.

08.08.2011r.

Wybór oferty- wykonanie dok. tech. na przebud. dr pow. Nr 2070B Brzóski Brzezińskie- Srednica Maćkowieta w lok. 0+000-3+020 na dł.3,020 km wraz z podziałem 19 szt. działek.

08.08.2011r. 

Wybor oferty- przebudowa dr pow. Nr 2065B przez m. Pęzy w lok. rob. 0+000-0+723 na dł. 0,723 km 

08.08.2011r.

Wybór oferty- wykonanie kanału deszczowego we wsi Faszcze w ciągu dr pow. Nr 2053B Sokoły- Bruszewo- Kalinowo Solki

21.07.2011r.

Wybór oferty na dostawę 1 szt. nowego ciągnikowego rozsypywacza komunalnego piaskosoli z plandeką.

21.07.2011r. 

Przetarg na przebudowę drogi pow. Nr 2065B przez m. Pęzy w lok. rob.:0+000-0+723 na dł. 0,723 km.  

29.07.2011r.- Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż dodano do załączników poprawiony kosztorys ofertowy (zał. nr 2) celem wykorzystania przy składaniu oferty. korekta dotyczy ilości i jednostek miary w poz. 28 i 29 kosztorysu ofertowego.   

14.07.2011r. 

Przetarg na budowę kanału deszczowego w m. Faszcze gm. Sokoły.

22.07.2011r- Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż dodano do załączników poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót uzupełniony o brakującą pozycję nr 19- kanały z rur PEHD łączonych na wcisk o śr. wewn. 200 mm.

11.07.2011r.

Przetarg na dostawę 1 szt. nowego ciągnikowego rozsypywacza komunalnego piskosoli z plandeką.  

08.07.2011r.  

Informacja o wyborze oferty na przebudowę ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem - rondo oraz pismo uzasadniające podjęcia ponownych czynności co do wyboru oferty.

06.07.2011r.

Informacja o wyborze oferty zadania na przebudowę drogi powiatowej Nr 2056B na odcinku drogi krajowej Nr 66- Jabłonka Kościelna

01.07.2011r.

Informacj o wyborze oferty z przetargu na przebudowę ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem etap I (rondo)) wraz z towarzysząca infrastrukturą.

27.06.2011r. 

Ogłoszenie ZDP w Wysokiem Mazowieckiem o sprzedaży zużytego sprzętu.  

21.06.2011r.

Informacja o wyborze oferty w przetargu "Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych Nr 2077B, 2072B i 2042B powiatu wysokomazowieckiego".

17.06.2011r. 

Ogłoszenie przetargu na przebud. dr. Nr 2056 na odc. dr. kr. Nr 66- Jabłonka Kościelna.  

10.06.2011r. 

Informacja o wyborze oferty- dot. wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 2090B w m. Wyszonki Kość. w lok. 5+945-6+930 na dł. 0,985 km wraz z mapą do celów projektowych i podzialami ok. 10 szt. działek.   

06.06.2011r.

Ogłoszenie przetargu- przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem etap I (rondo).  

10.06.2011r.- Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż dołączono do zbioru plików do pobrania odpowiedzi na zadane pytania wraz z uzupełnianymi plikami.

03.06.2011r.  

Przetarg na likwidację przełomów na drogach powiatowych

10.06.2011r. Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiej Mazowieckiem informuje, iz dołączono do zbioru plików do pobrania odpowiedzi na zadane pytania wraz z uzupeł nianymi plikami a sa to: Zał. nr 1- Formularz oferty- popr.09.06.2011, Wyjasnienia do zapytań- 09.06.2011r.

02.06.2011r.

Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu w m. Krzyżewo oraz dr. pow. Nr 2059B i Nr 1859B na łącznej długości 4,465 km wraz z mapą do celów projektowych i podziałami ok. 90 szt. działek.  

02.06.2011r. 

Wybór oferty na przebudowę mostu przez rzekę Rokietnicę w.m. Grodzkie Nowe w ciągu drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie- Kulesze Kościelne- Kobylin Borzymy w km 14+073,50 wraz z dojazdami.  

25.05.2011r.

Wybór oferty w przetargu Nr 17/I/2011 na utwardzenie placu kostka brukową betonowa przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.  

16.05.2011 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że poprawił w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót stwierdzone błędy i wzywa wykonawców do pobrania skorygowanych plików celem wykorzystania w przetargu. Poprawiono kosztorysy ofertowe zał. 2a, 2b, 2c, 2d oraz przedmiary robót zał. 10a i 10c.  

Przetarg na przebudowę mostu przez rzekę Rokietnicę w m. Grodzkie Nowe w ciągu drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie- Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy w km 14+073,52 wraz z dojazdami

06.05.2011 r.

Przetarg na utwardzenie placu kostką brukową betonową przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 

28.04.2011r.

Informacja o wyborze oferty- wykonanie mapy do celów projektowych dr. 2070B Brzóski Brzezińskie- Średnica Mackowięta 

28.04.2011r. 

Informacja o wyborze oferty- przebudowa dr. pow. Nr 2062B Ruś Stara- Jabłoń Kośc.  

28.04.2011r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 2056B Jabłoń Koś.- Rębiszewo w lok. 11+310-13+830 na dł.2,520 km.  

15.04.2011 r.

Przetarg na wykonanie mapy do celów projektowych drogi pow. Nr 2070B Brzóski Brzezińskie - Średnica Maćkowieta w lok. 0+000-3+020 na dł. 3,020 km  

12.04.2011 r.

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 2062B Ruś Stara - Jabłoń Kość. w lok. rob. 2+247 – 4+137 na dł. 1,890 km 

30.03.2011 r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Drohickiej w Ciechanowcu w ciągu drogi pow. Nr 2616B w lok. 0+730-1+730 na dł. 1,000 km 

25.03.2011r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę grysu.

25.03.2011r. 

Informacja o wyborze oferty na dostawę farby.  

17.03.2011r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę znaków drogowych.

16.03.2011r. 

Informacja o wyborze oferty na dostawe pospółki.  

15.03.2011r.

Przetarg na dostawę farby do poziomego oznakowania dróg

14.03.2011r.

Przetarg na dostawę do 400 ton grysu łamanego frakcji od 2 do 6,3 mm i do 280 ton grysu frakcji od 6,3 do12,8 mm na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

11.03.2011r.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dok. tech. drogi pow. Nr 2065B przez m. Pęzy.

11.03.2011r. 

Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi powiatowej Nr 2065B przez m. Jabłoń Spały  

08.03.2011r.

Przetarg na dostawę znaków drogowych

07.03.2011r.

Przetarg na dostawę do 300 m3 pospółki drogowej do wykonania remontów nawierzchni żwirowych i uzupełniania poboczy na drogach powiatowych

07.03.2011r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę do 120 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

 

01.03.2011r.

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę do 40 ton masy asfaltowej na zimno

18.02.2011r. 

Przetarg na dostawę do 120 ton emulsji asfaltowej.   

16.02.2011r.

Przetarg na dostawę do 40 ton masy asfaltowej na zimno

08.02.2011r. 

Przetarg- przebudowa odc. drogi powiatowej Nr 2065B przez m. Jabłoń Spały w lok. rob. 0+946-1+946 na dł. 1,000 km 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dokonano zmiany w nazwie przedmiotu zamówienia było: Przebudowa odc. drogi powiatowej Nr 2065B przez m. Jabłoń Spały w lok. rob. 0+946-1+946 na dł.1,000 km winno byc: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Jabłon Kośc. -Jabłon Spały w lok. rob. 0+946-1+946 na dł. 1,000 km. W związku z powyższą zmianą proszę ponownie pobrac wszystkie zalaczniki do przetargu.  

07.02.2011r. 

Informacja o wyborze oferty na przebudowę ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie- Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy na łącznej dł. 9,292 km 

01.02.2011r.

Wybór oferty na przebudowę odc. drogi pow. Nr 2070B Średnica Mackowięta- Dabrówka Kościelna w lok. rob. 1+050-2+685 na dł.1,635 km 

01.02.2011r.

Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 2073B Zaręby Warchoły- Rosochate Kośc.

24.01.2011 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu z dnia 12.01.2011 roku przebudowy ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne -Kobylin Borzymy na łącznej długości 9,292 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż zmienia termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy o łącznej długości 9,292 km, na dzień 31.01.2011 r. godz. 09:00. Otwarcie ofert nastapi 31.01.2011 r. o godz. 09:45.

21.01.2011 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - dot. wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 2073B Zaręby Warchoły - Góry Leśne - Zalesie Stefanowo - Rosochate Kośc. w lok. 1+300-6+050 na dł. 4,750 km 

Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 88 tys. zł.

13.01.2011r. 

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, iż dołączono do zbioru plików do pobrania odpowiedzi na zadane pytania wraz z uzupełnianymi plikami.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w załączniku nr 2- kosztorys ofertowy należy w pozycji nr 27 "obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza" zmienic błędną  długiośc odcinka 1,685 km na 1,635 km.  

Przebudowa drogi pow. Nr 2070B Średnica Makcowięta- Dabrowka Kościelna  

13.01.2011r.

Przetarg na wykonanie dok. projektowej dr. pow. Nr 2073B Zaręby Warchoły- Rosochate Kościelne 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż dołączono do zbioru plików do pobrania odpowiedzi na zadawane w przedmiotowym przetargu pytania

12.01.2011r.

Przetarg - przebudowa ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie- Kulesze Kościelne- Kobylin Borzymy na łącznej długości 9,292km

10.12.2010 r. 

Wybór oferty - dostawa 1 szt. używanego pojazdu specjalnego - wielofunkcyjnego z pługiem odśnieżnym lemieszowym, odchylanym w lewo i prawo z hydraulicznym dociskiem

02.12.2010 r.

Przetarg - dostawa 1 szt. używanego pojazdu specjalnego - wielozadaniowego z pługiem odśnieżnym lemieszowym, odchylanym w lewo i prawo z hydraulicznym dociskiem

19.11.2010 r. 

Wybór oferty na sprzedaż paliw płynnych

12.11.2010r.

Przetarg na paliwo

Odpowiedzi na pytania do przetargu na paliwo są dołączone do zamieszczonych na stronie plików

13.10.2010 r.

Wybór oferty - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011

04.10.2010 r.

Przetarg - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 

03.09.2010 r

Wybór oferty - przebudowa odcinka drogi powiatowej 2070B Średnica Maćkowięta - Dąbrówka Kościelna

01.09.2010 r.

Wybór oferty - dostawa 1 szt. nowego ciągnikowego rozsypywacza komunalnego piaskosoli z plandeką

01.09.2010 r.

Wybór oferty - dostawa do 160 ton soli drogowej z antyzbrylaczem na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

20.08.2010 r.

Przetarg - dostawa do 160 ton soli drogowej z antyzbrylaczem na plac ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

19.08.2010 r.

Przetarg - dostawa na plac ZDP do 1000 ton piasku płukanego 0/2 mm do wytworzenia piaskosoli

19.08.2010 r.

Przetarg - dostawa 1 szt. nowego ciągnikowego rozsypywacza komunalnego piaskosoli z plandeką

18.08.2010 r.

Przetarg - przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr. 2065 B Wysokie Mazowieckie - Jabłoń Kościelna - Dworaki Staśki - Sokoły w m. Jabłoń Spały

18.08.2010 r.

Przetarg - przebudowa odcinka drogi powiatowej 2070 B Średnica Makowięta -Dąbrówka Kościelna

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzono zmianę w pkt.II. 8, dopuszczajacą wprowadzenie zmiany w warunkach umowy, polegającej na przedłużeniu terminu realizacji umowy, w przypadku wystapienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z wprowadzonymi zmianami dołączono do zamieszczonych na stronie plików.

13.08.2010 r.

Wybór oferty - przebudowa drogi pow. nr 2041 B Kulesze Kościelne - Sokoły w m. Wnory Pażochy

29.07.2010r.

Przetarg- przebudowa drogi pow. Nr 2041B Kulesze Kość.- Sokoły w .m. Wnory Pażochy

15.07.2010r. 

 

13.07.2010r.

Infomacja o wyborze oferty- na remont ul. Tykocińskiej i Koscielnej w m. Sokoły w ciągu drogi pow. Nr 2053B Sokoły- Bruszewo 

25.06.2010 r.

Wybór oferty- przebudowa ul. Zarębskiej w m. Czyżew Osada w lok. 0+006-0+580 na dł. 0,574 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem i kiosku handlowego oraz rozbudowa budynku garażowo-warsztatowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem dołączył do załączników wyjaśnieniana na złożone zapytania dot. przetargu na termomodernizację budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem i kiosku handlowego oraz rozbudowę budynku garażowo-warsztatowego. 

 

11.06.2010 r.

Przetarg-  przebudowa ul. Zarębskiej w m. Czyżew-Osada w lok. 0+006 – 0+580 na dł. 0,574 km. 

09.06.2010 r.

Przetarg - na dostawę do 150 ton grysu łamanego frakcji od 2 do 6.3 mm i do 100 ton grysu łamanego frakcji od 6.3 do 12.8 mm na plac ZDP

02.06.2010 r.

Wybór oferty - wykonanie podziału 39 szt. działek zajętych przez drogę pow. Nr 2065B na odc. od dr. pow. Nr 2063B Sokoły - Nowe Piekuty do końca m. Drągi

01.06.2010 r.

Wybór oferty- przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy na wys. m. Wnory Stare w km 19 + 094,50

18.05.2010 r. 

Przetarg - wykonanie podziału 39 szt. działek zajętych przez drogę pow. Nr 2065B na odc. od dr. pow. Nr 2063B Sokoły - Nowe Piekuty do końca m. Drągi

12.05.2010 r.

Wybór oferty - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w m. Faszcze gm. Sokoły na dł. 0.190 km wraz z mapą do celów projektowych

12.05.2010 r. 

Wybór oferty - utwardzenie placu kostką brukową betonową przy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

11.05.2010 r.

Przetarg- przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2052 B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy na wys. m. Wnory Stare w km 19+094,50

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż dokonano zmiany błędnego zapisu w treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. IV "Dokumenty jakie musi zawierać oferta". Było: 6. Odpis uprawnień do projektowania w zakresie dróg zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z póżniejszymi zmianami). Winno być: 6. Odpis uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z póżniejszymi zmianami) W związku z powyższym należy pobrać zmienione z datą 18.05 2010 roku ogłoszenie zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż dodano do załączników wyjaśnienia na zadane pytania oraz kosztorys ofertowy po zmianach wprowadzonych dnia 19.05.2010 roku.

07.05.2010 r.

Wybór oferty- wykonanie podziału 83 szt. działek zajętych przez drogi powiatowe Nr 2064 B i 2065 B wraz z aktualizacją map do celów projektowych 

22.04.2010 r.

Przetarg - wykonanie podziału 83 szt. działek zajętych przez drogi powiatowe Nr 2064 B i 2065 B wraz z aktualizacją map do celów projektowych

1. Wyjaśnienie do zapytania 04.05.2010 r.

19.04.2010 r. 

Przetarg - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w m. Faszcze gm. Sokoły na dł. 0.190 km wraz z mapą do celów projektowych

15.04.2010 r.

Przetarg - utwardzenie placu kostką brukową betonową przy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w przetargu nieograniczonym Nr 15/I/2010 na utwardzenie placu przy budynku Starostwa Powiatowego wprowadza zmiany w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót, polegające na zamianie krawężników betonowych na granitowe oraz określono typ kostki brukowej betonowej na chodniku i nawierzchni placu - Starobruk kolorowy. W związku z powyższym należy pobrać zmieniony kosztorys ofertowy i przedmiar robót w celu prawidłowego złożenia oferty.

13.04.2010r. 

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowych 

13.04.2010r. 

Informacja o wyborze oferty- mapa do celów projektowych 

29.03.2010r.

Przetarg- wykonanie mapy do celów projektowych drogi pow. Nr 1710B Siemiatycze - Sypnie - Pobikry

26.03.2010 r.

Przetarg - wykonannie dokumentacji projektowych wraz z opracowaniem map do celów projektowych

16.03.2010 r.

Wybór oferty - wykonanie podziału 40 szt. działek oraz mapy do celów projektowych

16.03.2010 r.

Wybór oferty - przebudowa drogi pow. Nr 2059B ul. Kolejowa w m. Sokoły

15.03.2010 r.

Wybór oferty - przebudowa mostu przez rzekę Ślinę w m. Kobylin Kuleszki wraz z dojazdami na dł. 0,453.73 km oraz drogi pow. Nr 2042 B w m. Kobylin Borzymy w lok. 3+445-3+800 na dł. 0,355 km

12.03.2010 r.

Wybór oferty - pospółka

12.03.2010 r.

Wybór oferty - dostawa farby do poziomego oznakowania dróg

09.03.2010 r.

Wybór oferty - dostawa do 300 ton grysu łamanego frakcji od 2 do 6.3 mm i do 180 ton grysu łamanego frakcji od 6.3 do 12.8 mm na plac ZDP

08.03.2010 r.

Wybór oferty - emulsja asfaltowa

02.03.2010 r.

Wybór oferty - przebudowa drogi powiatowej Nr 2019B Skarżyn Nowy - Miodusy Wielkie 

01.03.2010 r. 

Przetarg - dostawa do 300 ton grysu łamanego frakcji od 2 do 6.3 mm i do 180 ton grysu łamanego frakcji od 6.3 do 12.8 mm na plac ZDP

01.03.2010 r.

Przetarg -dostawa farby do poziomego oznakowania dróg

25.02.2010r.

Przetarg na pospółkę 

25.02.2010r.

Przetarg na emulsję asfaltową

24.02.2010r.

Przebudowa drogi pow. Nr 2059B ul. Kolejowa w.m. Sokoły 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż dokonano zmian w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym na przebudowę ul. Kolejowej w Sokołach na dł. 0,150 km. Zmiany dotyczą zdublowania usunięcia poz. 17 i 18 z przedmiaru robót, usunięcia poz. 9 z kosztorysu ofertowego oraz zmiany ilości robót ze 190 m2 na 107,80 m2 w poz. 7 kosztorysu ofertowego. Ponadto w SIWZ w dz. IV "Dokumenty jakie musi zawierać oferta" w pkt. 6 zamawiający omyłkowo zarządał odpisu uprawnień do projektowania w zakresie dróg, a powinno być: odpis uprawnień do wykonywania robót budowlanych w zakresie dróg. W załączeniu przedmiar robót i kosztorys ofertowy po zmianach do pobrania

22.02.2010r. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019B Skarżyn Nowy- Miodusy Wielkie 

19.02.2010 r.

Przebudowa mostu przez rzekę Ślinę w m. Kobylin Kuleszki wraz z dojazdami na dł. 0,453.73 km oraz drogi pow. Nr 2042B w m. Kobylin Borzymy w lok. 3+445-3+800 na dł. 0,355 km. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuję, iż dokonano zmiany błędnej ilości robót w poz. 3 w kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. nr 2a. Było: 33 m2 - Winno być: 220 m2. W załączeniu kosztorys ofertowy po zmianach do pobrania.

12.02.2010 r.

Wybór oferty - na przebudowę ciągu drogowego Klukowo - Łuniewo Wielkie - Ciechanowiec na łącznej długości 2.668.86 km

12.02.2010 r.

Wybór oferty - na przebudowę drogi powiatowej Nr 2041B Kulesze Kość. – Sokoły w m. Wnory Wiechy w lok. 2+700 – 3+500 na dł. 0,800 km

04.02.2010 r.

Wybór oferty - dostawa do 30 ton masy asfaltowej na zimno

04.02.2010 r.

Wybór oferty - znaki drogowe odblaskowe

03.02.2010r.

Wyjaśnienie do zapytania dot. przebud. dr. pow. Nr 2041B w m. Wnory Wiechy 

02.02.2010 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2041B Kulesze Kościelne- Sokoły

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż wprowadzono zmiany w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót dotyczące rezygnacji z wykonania zjazdów gospodarczych o nawierzchni z kruszywa (poz. 24) na rzecz wjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z pospółki z 30% domieszką kruszywa łamanego (poz. 23).

Kosztorys ofertowy i przedmiar robót po zmianach z 02.02.2010 dodano do załączników

02.02.2010 r.

Zmiany w dokumentach dotyczących przetargu na przebudowę ciągu drogowego Klukowo - Łuniewo Wlk - Ciechanowiec

21.01.2010r.

Ogłoszenie o zamówieniu- znaki drogowe

21.01.2010r.

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawa do 30 ton masy asfaltowej na zimno

20.01.2010r. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iz wprowadzono zmiany w poz. 18 Zał. nr 2a- Kosztoryd ofert.- dr. 2085B Klukowo- Łuniewo w lok. 1+550-3+100.xls dotyczace zmiany rur Pecor Optima na rury Vipro. Zmiana wynika z rozbiezności, ktora zaistniala pomiedzy kosztorysem ofertowym, a przedmiarem robót. W związku z powyższym prosze o pobranie zaktualizowanego zał. nr 2a po zmianie z 20.01.2010r.

19.01.2010 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2041B Kulesze Kościelne- Sokoły

18.01.2010 r.

Przebudowa ciągu drogowego Klukowo - Luniewo Wielkie - Ciechanowiec

 29.12.2009 r.
 
 

wybór oferty-wykonanie dok. projektowych na przeb. dróg powiatowych Nr 2041B i 2056B

16.12.2009 r.

dokumentacja projektowa na przeb. drogi pow. Nr 2041B Kulesze Kościelne-Sokoły

03.12.2009 r.

wybór oferty na paliwo na 2010 r.

25.11.2009 r.

sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego w 2010 r.

23.11.2009 r.

wybór oferty-wyk. dok. projektowych na przebudowę dróg powiatowych Nr 2064B, 2074B, 2040B, 2070B

09.11.2009 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w dniu 12.11.2009 r. wprowadzono zmiany w zakresach opracowania dokumentacji projektowych oraz map do celów projektowych w cz. I i II przetrgu nieograniczonego Nr 26/U/2009. W związku z powyższym należy pobrać ze strony BIP ogłoszenia o zmianach w ogłoszeniu oraz zmienione pliki SIWZ i pormularzy oferty Cz. I i Cz. II

 

wykonanie dok. projektowych na drogi pow. Nr 2064B, 2074B, 2040B i 2070B

09.10.2009 r.

wybór oferty-zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg pow. w sezonie 2009/2010

08.10.2009 r.

dostawa 10t. masy asfaltowej na zimno "zimowej"

01.10.2009 r.

dostawa 1 szt. nowego ciągnikowego rozsypywacza komunalnego piaskosoli z plandeką

01.10.2009 r.

zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg pow. w sezonie 2009/2010

11.09.2009 r.

wybór oferty-przeb. drogi pow. Nr 2099 Wojtkowice Stare - Pełch

20.08.2009 r.

przeb.drogi 2099B Wojtkowice Stare-Pełch

23.07.2009 r.

Informacja o wyborze oferty - przebudowa drogi 2062B Ruś Stara - Jabłoń Kościelna

21.07.2009 r.
Informacja o wyborze oferty na grys

13.07.2009 r.

dostawa 200 t. grysu łamanego

10.07.2009 r.

wybór oferty-podział 152 szt. dzialek zajętych pod drogami 2056B, 2085B, 2070B, 2617B

08.07.2009 r.

wybór oferty-przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Dąbrówka Kościelna-Wojny Szuby

06.07.2009 r.

podział 152 szt. działek zajętych pod drogami powiatowymi Nr 2056B, 2070B, 2085B, 2617B

06.07.2009 r.

przeb. drogi pow. Nr 2062B Ruś Stara-Jabłoń Kościelna

25.06.2009 r.

wybór oferty - remont drogi pow. Nr 2064B Mazury - Jabłoń Kościelna

19.06.2009 r.

wybór oferty - przebudowa mostu przez rz. Rokietnicę

19.06.2009 r.

wybór oferty - dostawa 60 t. drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

15.06.2009 r.

Zmiana terminu realizacji zamówienia do 15.10.2009 r. Proszę pobrac zmienione 23.06.2009 r. pliki: SIWZ, formularz oferty i projekt umowy.

zmiana kwoty wadium w ogloszeniu i SIWZ

przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny Szuby

05.06.2009 r.

dostawa 60 t. drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

03.06.2009 r.

uzupełniono dokumenty

remont drogi pow. Nr 2064B Mazury-Jabłoń Kościelna

01.06.2009 r.

wybór oferty - podział 41 działek zajętych pod drogę powiatową Nr 2099B

29.05.2009 r.

wybór oferty - przebudowa mostu przez rz. Rokietnicę

12.05.2009 r.

podział 41 szt. działek zajętych pod drogę powiatową Nr 2099B

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż wprowadzono zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzu oferty oraz projekcie umowy związane z opisem dokumentacji podziałów działek jaką wykonawca zobowiązany jest opracowac w ramach zamówienia. W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 25.05.2009 r. oraz przedłuża termin realizacji zamówienia na 22.07.2009 r.

08.05.2009 r.

przebudowa mostu przez rz. Rokietnicę w m. Grodzkie Stare

08.05.2009 r.

wybór oferty-wykonanie dok. projektowej na przebudowę ul. Ludowej

05.05.2009 r.

unieważnienie przetargu na przebudowę mostu przez rz. Rokietnicę

05.05.2009 r.

wybór oferty - przebudowa drogi pow. 2085B Klukowo - Łuniewo Wielkie

29.04.2009 r.

wybór oferty-wykonanie dok. projektowej na remont drogi pow. nr 2064B Mazury-Jabłoń Kośc.

21.04.2009 r.

wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi pow. Nr 2064B Mazury-Jabłoń Kośc.

17.04.2009 r.

opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ludowej

14.04.2009 r.

przebudowa mostu przez rzekę Rokietnicę w m. Grodzkie Stare

09.04.2009 r.

przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B klukowo - Łuniewo Wielkie

20.03.2009 r.

wybór oferty - przetarg Nr 6/I/ZPORR-1-05 "Integracja sieci dróg powiatowych Powiatu Wysokomazowieckiego z układem komunikacyjnym Podlasia".

11.03.2009 r.

wybór oferty - dostawa farby, mikrokulek szklanych, rozpuszczalnika

10.03.2009 r.

wybór oferty - dostawa grysu łamanego

10.03.2009 r.

wybór oferty-dostawa 90 t. drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

02.03.2009 r.

dostawa farby drogowej, mikrokulek szklanych i rozpuszczalnika

26.02.2009 r.

dostawa 90 t. drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

26.02.2009 r.

dostawa 350 t. grysu łamanego

20.02.2009 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że wprowadzono zmianę w treści zapisu pkt. IV ust. 13 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

IV. Dokumenty jakie musi zawierac oferta

13. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa art. 414 k.c.) za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie niższą niż  500.000,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zostały dodane lub zmienione n/w dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego Nr 6/I/ZPORR-1-05/2009 na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach projektu pt. "Integracja sieci dróg powiatowych Powiatu Wysokomazowieckiego z układem komunikacyjnym Podlasia".

- zał. nr 8.1-przedmiar robót dr. 2042B Kobylin Borzymy-Truskolasy Olszyna po zmianach z 10.03.2009 r.

-zał. nr 8.2-przedmiar robót dr. 2047B Kierzki-Czajki-po zmianach z 10.03.2009 r.

- zał. nr 8.6-przedmiar robót dr. 2070B Piętki Basie-Lubowicz Wielki po zmianach z 11.03.2009 r.

- projekt drogi pow. 2070B Piętki Basie-Lubowicz Wielki po zmianie z 11.03.2009 r.

- SST ZPORR-1-05 z 11.03.2009 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zostały uzupełnione n/w dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego Nr 6/I/ZPORR-1-05/2009 na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach projektu pt. "Integracja sieci dróg powiatowych Powiatu Wysokomazowieckiego z układem komunikacyjnym Podlasia".

- zał. nr 8.6 - przedmiar robót - dr. 2070B Piętki Basie-Lubowicz Wielki

- SST ZPORR - 1-05

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dokonano zmiany grubości warstwy z 4 cm na 3 cm w poz. 10 zał. nr 2.11 dotyczący przetargu nieograniczonego Nr 6/I/ZPORR-1-05/2009 na przebudowę dróg powiatowych realizowanych w ramach projektu pt. "Integracja sieci dróg powiatowych Powiatu wysokomazowieckiego z układem komunikacyjnym Podlasia". W celu prawidłowego złożenia oferty należy pobrać n/w dokument:

- zał. nr 2.11-kosztorys ofertowy - 2082B Dąbrowa W. - Siennica Święchy 2,770 km-po zmianie z 09.03.2009 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zostały dodane lub zmienione n/w dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego Nr 6/I/ZPORR-1-05/2009 na przebudowę dróg powiatowych realziwoanych w ramach projektu pt. "Integracja sieci dróg powiatowych Powiatu Wysokomazowieckiego z układem komunikacyjnym Podlasia".

- uzgodnienia skrzyżowania drogi pow. 2082B Dąbrowa Wlk. - Siennica Święchy z linią PKP - dodano 03.03.2009. pdf

- zał. nr 2.1 - Kosztorys ofertowy - 2042 Kobylin Borzymy - Truskolasy Olszyna - po zmianach z 03.03.2009.doc

- zał. nr 2.5 - kosztorys ofertowy - 2070B Wojny Szuby - Piętki Basie - po zmianie z 03.03.2009.doc

- zał. nr 2.7 - kosztorys ofertowy - 2080B Szepietowo Wawrzyńce - po zmianie z 03.03.2009.doc

- zał. nr 2.11 - kosztorys ofertowy - 2082B Dąbrowa W. - Siennica Święchy 2,770 km - po zmianie z 03.03.2009.doc

- zał. nr 8.1 - przedmiar robót - dr. 2042B Kobylin Borzymy - Truskolasy Olszyna - po zmianach z 03.03.2009.pdf

- zał. nr 8.5 - przedmiar robót - dr. 2070B Wojny Szuby - Piętki Basie - po zmianie z 03.03.2009.pdf

- zał. nr 8.7 - przedmiar robót - dr. 2080B Szepietowo Wawrzyńce - po zmianie z 03.03.2009.pdf

- zał. nr 8.11 - przedmiar robót - dr. 2082B Dabrowa Wlk. - Siennica Święchy 2,770 km - po zmianie z 03.03.2009.pdf

Załączone dokumenty należy pobrac ze strony internetowej celem prawidłowego złożenia oferty.

integracja sieci dróg powiatowych pow. wysokomazowieckiego z układem komunikacyjnym Podlasia

13.02.2009 r.

wybór oferty - dostawa znaków drogowych odblaskowych

28.01.2009 r.

dostawa do siedziby ZDP w Wys. Maz. zanków drogowych odblaskowych

27.01.2009 r.

wybór oferty - sprzedaż 78 szt. drzew na pniu z pasa drogowego

23.01.2009 r.

wybór oferty - dostawa 3000 t. piasku płukanego do wytworzenia piaskosoli

21.01.2009 r.

wybór oferty na przebudowę ciągu drogowego Wys. Maz. -Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy

21.01.2009 r.

wybór oferty - wykonanie map do celów projektowych na drogi pow. Nr 2041B, 2099B, 2104B, 2070B

16.01.2009 r.

dostawa 3000 t. piasku płukanego do wytworzenia piaskosoli

15.01.2009 r.

wybór oferty - dostawa nowego ciągnika rolniczego z ramieniem hydraulicz. i głowicą do cięcia krzaków

15.01.2009 r.

wybór oferty - dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem

13.01.2009 r.

sprzedaż 78 szt. drzew "na pniu" z pasa drogowego dróg powiat.

09.01.2009 r.

wykonanie map do celów projektowych na drogi pow. Nr 2041B, 2099B, 2104B, 2070B

05.01.2009 r.

dostawa 450 t. soli drogowej z antyzbrylaczem na plac ZDP

05.01.2009 r.

wybór oferty-opracow. koncepcji usprawnienia ruchu i poprawy bezp. ul. Ludowa

30.12.2008 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż wprowadzono n/w zmiany w treści projektu umowy:

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie

5. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wyskonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

Po pkt 5 dodano pkt 5a:

5a. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur przejściowych do wysokości 25% wartości umowy.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż wprowadzono zmiany w treści n/w załączników:

zał. 2a - Kosztorys ofertowy - dr. pow. 2052B w lok. 0+265-1+103 - skorygowano błędne ilości robót w poz. 9, 10 i 12

zał. 2c - Kosztorys ofertowy - dr. pow. 2052B, 2041B, 2012B w m. Kulesze Kośc. (bez mostu z dojazdami) - w kol. 2 (nr poz. z przedmiaru) poz. 6 - usunięto liczbę 22

zał. nr 6c - Przedmiar robót - dr. pow. 2052B, 2041B i 2012B w m. Kulesze Kośc. (bez mostu z dojazdami) - skreślono pozycję 22

Poprawione pliki w/w załączników zostały zamieszczone do pobrania na stronie BIP z dopiskiem - po zmianie z 07.01.2009 r.

przebudowa ciągu drogowego Wys. Maz.-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy

22.12.2008 r.

dostawa ciągnika rolniczego z ramieniem hydraulicznym i głowicą do cięcia krzaków

16.12.2008 r.

W dniach 12-12.01.2009 r. do Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym Nr 02/U/2009 na opracowanie koncepcji usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem następującej treści:

1. Dla jakiej szerokości pasa terenu trzeba wykonac mapę do celów projektowych?

2. Czy przy wykonywaniu mapy do celów projektowych jest wymagane wykonanie profili poprzecznych (jeśli tak, to co ile)?

3. Czy mapa w wersji elektronicznej ma byc opracowana w postaci 2D czy też 3D?

W odpowiedzi na w/w zapytania Zarząd Dróg Powiatowych w wysokiem Mazowieckiem wyjaśnia:

Ad. 1 Mapy należy opracowac dla pasa szerokości 70,0 m z zakładem 35,0 m licząc od początku i końca podanych lokalizacji drogi.

Jedynie w przypadku drogi pow. Nr 2104B Antonin - Radziszewo Króle - Pobikry w m. Winna Poświętna należy ponownie skartowac stan władania dz. Nr 63, 45/1 i 2/1 (na dz. 2/1 - 80,0 m w głąb od krawędzi jezdni).

Ad. 2 Zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.

Ad. 3 Mapy należy opracowac w wersji elektronicznej 2D w programie AutoCad 2005 lub starszym bądź wyeksportowac obraz pliku w formacie .jpg, lub 1 bitowy .bmp lub .tif.

koncepcja usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na ul. Ludowej Wys. Maz.

16.12.2008 r.

wybór oferty - równiarka kołowa

16.12.2008 r.

paliwo - wybór oferty

10.12.2008 r.

unieważnienie postępowania na opr. dok. projektowej usprawnienia ruchu i poprawy bezp. na ul. Ludowej

04.12.2008 r.

sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego

02.12.2008 r.

dostawa 1 szt. używanej równiarki kołowej samojezdnej

26.11.2008 r.

przetarg na dokumentację techniczną ul. Ludowej

08.10.2008 r.

zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych 2008/2009

22.09.2008 r.

wybór oferty na dostawę gruntu i piasku

12.09.2008 r.

zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009

09.09.2008 r.

wybór oferty na pospółkę

09.09.2008 r.

przetarg na grunt i piasek - ponowiony

29.08.2008 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż poprawiono w formularzach ofert błędny zapis dotyczący rozbieżności jednostek miary tj. w wierszu "cena jednostkowa netto"

było: złotych/tonę

winno byc: złotych/m3.

Zmiany jednostki można dokonac własnoręcznie lub pobrac ponownie poprawione formularze ofert. Zamawiający informuje również, iż nie będzie wymagał od oferentów orzeczeń o jakości kruszyw wymienionych w pkt IV ust. 4 SIWZ z uwagi na długi czas wykonywania badań.

przetarg na kruszywa

29.08.2008 r.

wybór oferty - mapy do celów projektowych na drogi Nr 2047B, 2062B, 2070B

21.08.2008 r.

wykonanie map do celów projektowych na drogi Nr 2047B, 2062B, 2070B

21.08.2008 r.

wybór oferty - przebudowa drogi pow. Nr 2085B Klukowo-Łuniewo Wielkie

05.08.2008 r.

wykonanie map do celów projektowych - wybór oferty

31.07.2008 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w zamieszczonym na stronie internetowej kosztorysie ofertowym podano błędną ilośc robót dotyczących wyrównania podbudowy pospółką stabilizowaną mechanicznie z 35% domieszką kruszywa łamanego. Było: 482,00 m3. Winno byc: 544,00 m3. Poprawiony kosztorys ofertowy należy pobrac ze strony internetowej lub ręcznie dokonac korekty ilości w/w robót.

ogłoszenie o ponowionym przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2085B

29.07.2008 r.

unieważnienie postępowania na przebudowę drogi pow. Nr 2085B

18.07.2008 r.

wykonanie map do celów projektowych w ciagach dróg powiatowych

08.07.2008 r.

przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Klukowo-Łuniewo Wielkie

02.07.2008 r.

wybór oferty na przebudowę drogi Nr 2052B i 2041B z przebudową mostu przez rz. Rokietnicę

24.06.2008 r.

dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej - wybór oferty

23.06.2008 r.

informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi powiatowej Nr 2064B

12.06.2008 r.

dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej

11.06.2008 r.

przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B i 2041B

11.06.2008 r.

inf. o wyborze oferty na przebudowę drogi Nr 2059B Sokoły-Krzyżewo

30.05.2008 r.

przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Mazury-Jabłoń Kościelna

30.05.2008 r.

informacja o wyborze oferty - dostawa rur

27.05.2008 r.

wykonanie dok. projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2059B Sokoły-Krzyżewo

27.05.2008 r.

informacja o unieważnieniu przetargu

14.05.2008 r.

wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2059B

13.05.2008 r.

przetarg - dostawa rur z tworzywa sztucznego

07.05.2008 r.

wybór oferty na dostawę grysu

28.04.2008 r.

przetarg nieograniczony na dostawę grysu łamanego

04.04.2008 r.

wybór oferty-przebudowa dróg powiatowych Nr 2062B, 2064B, 2065B, 2081B

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę do 120 ton masy asfaltowej

 

 

 

09.09.2011 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę 250 ton soli drogowej

 

 

18.10.2011 r.

Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012

 

18.10.2011 r.

Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012

 

08.02.2012 r.

Informacja o wyborze oferty - dostawa do 30 ton masy na zimno.

 

 

16.02.2012 r.

Przetarg na dostawę grysów łamanych do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

 

16.02.2012 r.

Przetarg na dostawę grysów łamanych do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

15.02.2012 r. 

 

 

06.03.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę grysów łamanych do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

05.03.2012 r.

 

07.03.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na dostawę do 120 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC (K1-65).

06.03.2012 r.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że dnia 19.04.2012 r. do załączników dodano poprawiony kosztorys ofertowy, w którem uległy zmianie ilości w poz. 16 i 17 - prosimy o pobranie zamieszczonego kosztorysu.

 

Zamawiający informuje, że dnia 19.04.2012 r. do załączników dodano poprawiony kosztorys ofertowy, w którem uległy zmianie ilości w poz. 16 i 17 - prosimy o pobranie zamieszczonego kosztorysu.

 

26.04.2012 r.

Informacja o wyborze oferty - likwidacja przełomu na drodze pow. Nr 2040B Czyżew - Helenowo.

26.04.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi powatowej Nr 2086B w m. Wyszonki Wojciechy na dł. 0,650 km.

25.04.2012 r.

 

 

 

21.05.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na przebudowę mostu przez rz. Ślinę w m. Stypułki Święchy wraz z dojazdami.

26.04.2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: ZDP

Wprowadzający: Szymon Kuźmiński

Data wprowadzenia: 2007-03-08

Modyfikujący: Szymon Kuźmiński

Data modyfikacji: 2016-07-18

Opublikował: Szymon Kuźmiński

Data publikacji: 2007-03-08