Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przewodów w rurociągach osłonowych, przepustów, regulację wód i kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód oraz do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej związanych z realizacją inwestycji pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", odcinek: D: Szepietowo - Łapy (km 139,250 - 152,650).

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Władysław Biały

Data wytworzenia: 2019-08-02

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2019-08-02

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2019-08-02